Referenser och regelverk

  1. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2014. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
  2. Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K. Frailty in elderly people. Lancet. 2013;381(9868):752-762.
  3. Lindqvist L, Seleskog B, Wårdh I, von Bültzingslöwen I. Oral care perspectives of professionals in nursing homes for the elderly. Int J Dent Hyg. 2013;11(4):298-305.
  4. Paulsson G. Caring for oral health in the elderly: knowledge, conceptions and attitudes among nursing personnel [doktorsavhandling]. Malmö: Malmö högskola; 2000.
  5. Affoo RH, Foley N, Garrick R, Sigueira WL, Martin RE. Meta-Analysis of Salivary Flow Rates in Young and Older Adults. J Am geriatr Soc. 2015;63(10):2142-51.
  6. Nederfors T. Xerostomia: prevalence and pharmacotherapy: with special reference to β-adrenoceptor antagonists [doktorsavhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet; 1996.
  7. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004.
  8. Andersson P. Assessments of oral health status in frail patients in hospital [doktorsavhandling]. Malmö: Malmö högskola; 2004.
  9. Andersson P, Persson L, Rahm Hallberg I, Renvert S. Testing an oral assessment guide during chemotherapy treatment in a Swedish care setting: a pilot study. Journal of Clinical Nursing. 1999;8(2):150-8.
  10. Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
Till toppen av sidan