Munhälsa

Daglig munvård - inspektion av munhåla

Vid första vårdtillfället eller vid misstanke om risk för ohälsa i munnen ska en munbedömning göras, lämpligen med hjälp av ett validerat munbedömningsinstrument som ROAG (Revised Oral Assessment Guide) och nödvändiga åtgärder sättas in.  Givetvis är det viktigt att effekten av genomförda åtgärder utvärderas efter bestämt tidsintervall för att säkerställa effektivitet. Speciell uppmärksamhet måste ges till patienter som har eller är i risk för att utveckla problem med munhälsan. En noggrann munhåleinspektion behövs också när en patient ändrar sitt ätbeteende, exempelvis vägrar att äta eller reagerar onormalt på kall och varm mat eller dryck. Läs mer i texten om munbedömningsinstrument.

Även om patienten själv sköter sin munvård bör en regelbunden inspektion av munhålan genomföras, eftersom problem inte alltid uppmärksammas och rapporteras av individen själv.

Gör så här:

  1. Säkerställ att belysningen är god. Använd gärna LED ficklampa och spatel.
  2. Lyft ut överläpp respektive underläpp för att säkerställa fullgod insyn.
  3. Bedöm tänder, proteser, slemhinnor och tunga.
  4. Rapportera till ansvarig sjuksköterska som dokumenterar:
    - Beläggningar och skador på tänder och proteser.
    - Sår, rodnader och beläggningar på slemhinnor och tunga.

Kontakta tandläkare, tandhygienist eller läkare vid behov eller i de fall du bedömer en grad 3 i ROAG instrumentet.

Bild som visar inspektion av munhåla
Använd gärna en LED-ficklampa för att skapa insyn vid ROAG-bedömningen. Det är lättare att se om patienten ligger ner vid bedömningen.
Bild som visar munvinkelragader
Sprickor och sår i mungipan (angular chelit) registreras som en grad 2 i ROAG-instrumentet.
Bild som visar tandköttsinflmmation
Tandköttsinflammation (gingivit) registreras som en grad 2 i ROAG-instrumentet.
Till toppen av sidan