Daglig munvård - förberedelser

MUNHÄLSA

I den mån det är möjligt ska patienten själv ges tillfälle att utföra sin munvård. Samtidigt är det många, framför allt äldre och personer med behov av omvårdnad, som av integritetsskäl inte vill ha hjälp utan värjer sig både verbalt och fysiskt. De etiska frågeställningarna som ofta är förknippade med stöd och hjälp vid munvård kan vara utmanande för vård- och omsorgspersonal samt närstående. Det är viktigt att diskutera problematiken och att ta kontakt med tandvården för rådgivning om det är svårt att hitta en långsiktig lösning.

En god munhygien innefattar att regelbundet avlägsna den plackbildning som naturligt bildas i munnen. Placket består av bakteribeläggningar och är en avskrapbar pålagring i tandköttskanten. Patienter som saknar tänder eller får sondmat har också behov av munvård, då bakteriebeläggningar kan uppkomma utan att föda intas via munnen och utan att det finns tänder för placket att fästa emot.

Vikten av en god munhygien ökar om kroppens immunsystem är nedsatt, särskilt vid långvarig sjukdom eller i samband med behandling som negativt påverkar personens egna försvarsfaktorer. Ökade munhygieninsatser krävs också när bakterieväxten i munhålan ökar, till exempel vid muntorrhet. Det kan ibland vara svårt, både ur teknisk och etisk synvinkel, att upprätthålla en god munhygien. Patientens motorik i händer och ansiktsmuskulatur liksom förmåga att samarbeta spelar stor roll.

Att framgångsrikt hjälpa någon med munhygienen bygger på ett stort förtroende, där personens egna förutsättningar och önskemål är centrala.

Förberedelser

  • Om patienten har avtagbara tandproteser, ska de tas ut innan tandborstningen påbörjas.
  • Eventuell tandprotes placeras på en servett, i en rondskål eller liknande. Läs mer om rengöring av fastsittande bro- eller käkbensförankrade proteser samt avtagbara proteser i texten Tandprotetiska ersättningar.
  • Använd en mjuk tandborste med relativt litet borsthuvud. Ett kraftigt skaft ger bäst grepp.
  • Vid eventuell användning av elektrisk tandborste bör tandvårdspersonal rådfrågas.
  • Tandkräm ska innehålla fluor för personer som har egna tänder. För patienter med torra och känsliga slemhinnor kan specialtandkräm vara nödvändig.
  • Även andra munhygieniska hjälpmedel behövs, såsom tandstickor, tandtråd och mellanrumsborstar. Rådgör med tandvårdspersonalen.
  • Många sjukdomstillstånd ökar risken för karies. Ofta behövs även daglig tilläggsbehandling med ytterligare fluorpreparat, följ tandvårdspersonalens rekommendationer.
  • Behandling med klorhexidinpreparat för plackkontroll används endast på individuell indikation och efter ordination från tandvårdspersonal.

Material för munvård

Bild som visar olika typer av tandborstar
Bild som visar olika typer av tandborstar

Det finns många olika modeller av tandborstar. Alla syftar till att underlätta arbetet med munhygienen som ofta kräver både motorik och tid. Ett generellt råd är att använda en tandborste som är mjuk och utformad så att resultatet av tandborstningen är tillfredsställande och inte lämnar oborstade ytor.

Bild som visar eltandborste
Bild som visar eltandborste

En elektrisk tandborste kan ibland vara ett utmärkt hjälpmedel. Vid användning av elektrisk tandborste bör tandvårdspersonal tillfrågas om tekniktips.

Bild som visar mellanrumsborstar
Bild som visar mellanrumsborstar
Bild som visar olika storlekar av mellanrumsborstar
Bild som visar olika storlekar av mellanrumsborstar

Mellanrumsborstar möjliggör stöd och hjälp vid munvård utan att patienten behöver samverka att gapa. Borstarnas olika storlekar gör att det finns en optimal borste för alla olika mellanrum mellan tänderna. Tandvårdspersonalen kan hjälpa till med instruktioner och motivation.

Bild som visar hur tandtråd används
Bild som visar hur tandtråd används

Superfloss är en tandtråd i specialutförande, framtagen för att rengöra utrymmet mellan brokonstruktionen och slemhinnan, annars kan bakteriebeläggningar lätt ansamlas och orsaka tandköttsinflammation.

Bild som visar skumgummitork
Bild som visar skumgummitork

Skumgummitork är användbara för att rengöra och fukta sköra slemhinnor, och kan även användas när det är svårt för patienten att använda en vanlig tandborste

Till toppen av sidan