Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Relaterad information

Munhälsa. Blanketter/vägledningar till riskbedömningsinstrument. Senior alert.

ROAG - munbedömning. Filmer om munvård och hur man gör riskbedömning av munhälsa. 2022. Senior alert.

1177.se. Särskilt tandvårdsbidrag.

1177.se. Tandvård när man är över 23 år - statligt tandvårdsstöd.

Till toppen av sidan