Munhälsa

Daglig munvård - tandborstning

Det är lättast att hjälpa en person med tandborstning om personen sitter på en stol eller i sin rullstol. Den som ska borsta står snett bakom och stöder patientens huvud mot sin kropp med den arm och hand som inte håller i tandborsten. Om det behövs håller patienten en rondskål i hakhöjd. Om patienten är sängliggande underlättas munvården om huvudändan höjs så att patienten halvsitter.

Borsta systematiskt

Gör så här:

  • Borsta tänderna systematiskt på tändernas utsidor, insidor och tuggytor.
  • Försök hålla ut kinder och läppar med den hand som stöder patientens huvud, för att se bättre.
  • Var försiktig när du borstar längst in i munnen där en kväljningsreflex lätt kan utlösas.
  • Det blir lättare att komma åt att borsta tändernas utsida, längst bak i munnen, om patienten stänger munnen något.
  • Använd en mellanrumsborste som är anpassad efter storleken på mellanrummen mellan patientens tänder.

Munvård om patienten sitter upp

Här nedan kan du se ett bildspel om hur du hjälper en patient som sitter upp med tandborstning och munvård.

Munvård om patienten är sängliggande

Här nedan kan du se ett bildspel om hur du hjälper en patient som är sängliggande med tandborstning och munvård.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan