Munhälsa

Riskbedömning av ohälsa i munnen

Vid bedömningen av ohälsa i munnen används instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) [8,9]. Ur tandvårdens perspektiv är ROAG ett verktyg som gör det naturligt att uppmärksamma munhälsan inom all vård och omsorg och ett sätt att öka samarbetet med tandvården. ROAG ingår i det nationella kvalitetsregistret Senior alert för personer över 65 år. En ROAG bedömning bör genomföras i samband med inskrivning av nya patienter alternativt som en del av övrig riskbedömning. ROAG bedömning bör också göras för patienter som är i risk för att utveckla problem eller som har problem med att tugga, äta eller svälja. Det är också viktigt att göra bedömningen i samband med ett förändrat ätbeteende eller förändrat beteende i samband med stöd och hjälp vid munvård.

Med hjälp av ROAG kan vård- och omsorgspersonalen bedöma och utvärdera avvikelser i munhålan och effekten av olika åtgärder. Initiativet för en god munhälsa kommer från vård- och omsorg och tandvården kontaktas i de fall då avvikelsen bedöms som grad 3 i en tregradig skala. Rätt använd utgör bedömningen en kontaktyta mellan tandvård och vård- och omsorg där fokus läggs på den äldres munhälsa och avvikelser från denna. När förståelsen ökar för respektive professions arbetssätt och kompetens underlättar det även förståelsen av munnen och munhälsan som en del av kroppen.

Till toppen av sidan