Munhälsa

Film om munhälsa och tandvården

Här kan du se en film om munhälsa. Filmen har berättarröst och visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Tillämpa basala hygienrutiner och tänk på att använda handskar då du riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor. Ta fram det material som går åt till vårdmomentet.

Till toppen av sidan