Munhälsa

Film om munhälsa

Här kan du se en film om munhälsa. Filmen har berättarröst och visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Tillämpa basala hygienrutiner och tänk på att använda skyddshandskar då du riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor. Ta fram det material som går åt till vårdmomentet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan