Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring och desinfektion av duschutrustning.

Duschning ska ske i samråd med patienten, där patientens egna förmågor tas tillvara men där personalen hjälper till då det behövs. Beakta patientens integritet.

 1. Kontrollera att det är tillräckligt varmt i rummet, minimera halkrisk, ta fram hygienartiklar, eventuella hjälpmedel och omläggningsmaterial som behövs, samt handduk/badlakan (om möjligt häng på handduksvärmare). Räkna med att det används mer handdukar/badlakan när patienten använder duschvagn. Placera föremålen så som patienten är van vid och som underlättar arbetsergonomin.
 2. Skydda sår och infartsvägar, skydda håret om det inte ska tvättas.
 3. Använd halkmatta och vid behov duschpall eller duschbräda för badkar, duschstol med låsbara hjul. Se till att hjälpmedlet inte är för kallt när det ska användas. Använder patienten duschvagn, tänk på att skyla patienten vid transport med lyft från säng till duschvagn. Se till att hjälpmedlen är rena innan användning. Rengör vid behov enligt lokal rutin eller enligt tillverkarens instruktioner.
 4. Reglera vattentemperaturen och vattenstrålens kraft. Kontrollera först värmen mot den egna huden och låt därefter den som ska duscha prova på insidan av benet och/eller underarmen.
 5. Duscha varsamt. Ta det särskilt försiktigt när du duschar huvudet. Många personer tycker det är obehagligt att få vatten i ansiktet. Kommunicera med patienten och berätta vad du gör.
 6. Tvätta patienten uppifrån och ner. En patient som duschar i duschvagn, fryser ofta. Skyl patientens kropp med handduk och lägg duschmunstycket under handduken under tiden till exempel schamponering av håret görs, då blir patienten mindre kall och behöver inte känna sig utsatt. Om patienten är nedsmutsad med avföring, börja med underlivshygien för att få bort avföring så att vattnet inte blir smutsigt. Använd engångstvättlappar alternativt tvätthandduk. Släng engångstvättlappen och ta en ny efter varje moment. 
 7. Se avsnitten om tvätt av överkropp samt tvätt av ögon och öron.
 8. Fortsätt med avsnittet om underlivshygien.
 9. Skölj bort eventuella tvålrester och torka torrt. Det är speciellt viktigt att torka torrt i alla hudveck, under byst, armhålor, navel, ljumskar och mellan tår. För patienter som duschas i duschvagn, lägg ett torrt badlakan under patienten, torka sedan enligt ovan.
 10. Smörj torr hud med fuktighetsbevarande salva/kräm/lotion. Observera patientens hudstatus.
 11. Avsluta med att kamma håret och hjälp till med sminkning och rakning om patienten önskar det. Läs om rakning i eget avsnitt.
 12. Byt handduk i samråd med personen som vårdas alternativt efter varje användning om badrum delas med annan patient.
 13. Rengör och desinfektera utrustning efter avslutad dusch enligt tillverkarens instruktioner eller enligt de rutiner som finns.
 14. Dokumentera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan