Patientens personliga hygien

Tvätt vid tvättställ

Tvättmomentet ska ske i samråd med patienten, där personalen hjälper till då det behövs.

 1. Se till att det är tillräckligt varmt i rummet, att tvättstället är rent och att material som behövs finns inom räckhåll, till exempel handduk och tvättlappar. Försök, om möjligt, att placera föremålen som patienten är van att ha dessa.
 2. Om patienten behöver sitta, välj en stadig stol. Om stolen har hjul ska dessa låsas. Stolen ska vara rengjord innan användning. Använd gärna en handduk eller engångsunderlägg som skydd på stolen.
 3. Tvätta under rinnande vatten.
 4. Vid de moment patienten klarar själv ska du vara i närheten så att du kan hjälpa till när något inte fungerar.
 5. Tvätta ansiktet och överkroppen. Läs om detta i texten Tvätt av överkropp.
 6. Tvätta underlivet. Läs om detta i texten Tvätt av underliv.
 7. Skölj bort tvättkräm och torka torrt. Att torka torrt är särskilt viktigt i hudveck. Smörj torr hud med fuktighetsbevarande salva/kräm.
 8. Avsluta med att kamma håret och hjälp till med rakning eller sminkning om patienten önskar det.
 9. Rengör tvättstället och stolen, desinfektera.

Hemma

 • Byt handduk i samråd med patienten.

På vårdinrättning

 • Byt handduk vid varje användning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan