Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Håret kan omhändertas på olika sätt beroende på hur patienten vill se ut och hur håret är beskaffat. Fråga efter önskemål och vanor. Håret kan tvättas i samband med dusch, vid tvättställ eller i sängen med olika hjälpmedel. Om håret inte ska tvättas ska det ändå skötas om genom att kamma eller borsta håret. 

Hårtvätt i sängen 

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring av hårtvättställning och tvättkärl.

Momentet ska ske i samråd med patienten, där personalen hjälper till då det behövs. 

Här beskrivs hårtvätt med traditionellt hårschampo:

Sängen skyddas med plast. Det finns uppblåsbara tvättställ/tvättho som placeras under patientens huvud. Finns inte denna möjlighet så använd ett flergångstvättfat. En handduk rullas ihop och läggs under nacken för att göra det så bekvämt som möjligt för patienten. Se till att allt som behöver användas finns inom räckhåll.

  1. Blöt patientens hår med ljummet vatten som hälls från en kanna.
  2. Massera försiktigt in schampo i patienten hår och hårbotten. Skölj med vatten så att inga schamporester finns kvar.
  3. Applicera balsam om patienten så önskar.
  4. Håret torkas och kammas eller borstas till önskad frisyr. Låt den du hjälper få se i en spegel.
  5. Rengör och desinfektera hårtvättställning/tvättfat enligt lokal rutin eller enligt tillverkarens instruktioner. 
  6. Dokumentera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan