Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Erbjud rakning till den som önskar och som inte kan raka sig själv. Det kan gälla både män och kvinnor. Använd patientens egen rakapparat, rakhyvel eller engångsrakhyvel. Rakapparat och rakhyvel är personliga och ska inte delas med andra personer. Tänk på att rakning kan irritera huden och att skillnaden mellan olika hudtyper ger olika förutsättningar vid rakning. Anpassa alla moment vid rakning utifrån patientens önskemål. Det är viktigt att patientens egna förmågor tas tillvara men personal hjälper till då det behövs.

Rakning med rakhyvel 

  1. Rengör och fukta huden och skägget genom att skölja med varmt vatten eller dusch innan rakning. Detta gör att rakbladet skär av skäggstråna lättare.
  2. Använd raklödder, raktvål eller gel för att mjuka upp skäggstråna.
  3. Sträck huden och raka i skäggstrånas riktning för att minska risken för skador eller hudirritation. Skölj rakhyveln i ljummet vatten mellan varje drag.
  4. Raka kinderna först. Fortsätt att raka huden mellan näsa och överläpp för att sedan avsluta rakningen kring hals.
  5. Badda tort och applicera rakbalsam, hudkräm eller liknande om patienten så önskar.
  6. Rengör rakhyveln enligt tillverkarens instruktioner. Använt rakblad eller engångsrakhyvel, placeras i behållare godkänd för stickande/skärande avfall.
  7. Dokumentera.

Rakning med rakapparat eller trimmer

I dag finns det ett stort urval av rakapparater att välja mellan. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer om hur apparaten ska användas och skötas för att upprätthålla optimala resultat vid rakning och rengöring. Rakning med rakapparat alternativt trimmer sker på torr hud.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan