Erbjud rakning varje dag till den som så önskar och som inte kan raka sig själv. Det kan gälla både män och kvinnor.

Använd patientens egen rakapparat eller rakhyvel, eller en engångsrakhyvel. 

Rakning med rakapparat

  • Rakning sker på torr hud.
  • Raka med roterande rörelser om rakapparaten har roterande kniv, annars mot
    skäggstrånas riktning.
  • Huden tvättas.
  • Rakapparaten töms på skäggstrån efter varje rakning. Ibland måste den rengöras mer noggrant.

Rakning med rakhyvel

  1. Raklödder, raktvål eller gel läggs på för att mjuka upp skäggstråna.
  2. Huden sträcks och rakas i skäggstrånas riktning för att minska risken för skador eller hudirritationer. Raka först kinder och halsens sidor.
  3. Huden tvättas.
  4. Använt rakblad placeras i behållare godkänd för stickande/skärande avfall.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan