Patientens personliga hygien

Tvätt av överkropp

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring av tvättkärl.

Tvätt ska ske i samråd med patienten, där patientens egna förmågor tas tillvara men där personalen hjälper till då det behövs. Beakta patientens integritet.

 1. Ta fram hygienartiklar och placera dem så som patienten är van vid och som underlättar arbetsergonomin.
 2. Reglera vattentemperaturen i samråd med patienten. Sitter patienten vid handfatet, tvätta under rinnande vatten. Används tvättkärl så tänk på att vattnets temperatur fort blir kallt. Se till att tvättkärl är rengjort enligt tillverkarens instruktioner eller enligt lokala rutiner.
 3. Kommunicera med patienten och berätta vad du gör. Använd engångstvättlappar, alternativt tvätthandduk. Släng engångstvättlappen och ta en ny efter varje moment.
 4. Tvätta ögonen.  Läs om detta i avsnittet Ögon och öron
 5. Vid tvätt i ansiktet bör inte tvål användas då det torkar ut huden. Börja med att tvätta pannan, kinder, näsvingarna och runt munnen. Avsluta med att tvätta öronen, läs om detta i avsnittet Ögon och öron. Torka torrt.
 6. Tvätta nacke och hals, fortsätt med armar, armhålor och eventuellt ryggen. Torka torrt och erbjud deodorant till armhålor.
 7. Tvätta därefter bröst och mage. Var noggrann under brösten, där irritation lätt kan uppstå. Rengör naveln försiktigt. Torka torrt och smörj därefter torr hud.
 8. Tvätta patientens händer, läs om detta i avsnittet Handvård.
 9. Rengör tvättkärl enligt tillverkarens instruktioner eller enligt lokala rutiner.
 10. Byt handduk i samråd med personen som vårdas alternativt efter varje användning om badrum delas med annan patient eller om handduken är nedsmutsad.
 11. Dokumentera.

När det gäller munvård och tandborstning, se Vårdhandbokens avsnitt om munhälsa.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan