Inspektera foten extra noga om patienten har cirkulationsrubbningar och känselbortfall. Det gäller särskilt patienten har diabetes. Rapportera och dokumentera förändringar i patientjournalen.

Ett fotbad kan ges både i rengörande och avslappnande syfte.

  1. Börja med ett fotbad i 5-10 minuter för att mjuka upp hud och naglar.
  2. Reglera vattentemperaturen i samråd med patienten. Fotkar förses med eventuellt insatsskydd.
  3. Se till att både patienten och du sitter bekvämt.
  4. Tvätta och torka fötterna. Torka noga mellan tårna för att undvika svampinfektion och uppluckring av huden.
  5. Rengör tånaglarna och fila eventuellt kanterna på naglarna. Om naglarna behöver klippas ska de klippas rakt över, men inte för kort.
  6. Peta försiktigt bort smuts under naglarna.
  7. Kontrollera huden runt naglarna och smörj in fötterna med mjukgörande salva/kräm.
  8. Rengör och desinfektera fotkar efter varje användning om det ska användas av flera patienter. Rengör och desinfektera flergångsmaterial.

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård finns för den som har vissa sjukdomar och/eller har känsliga fötter. På många håll utförs den av regionen och många gånger krävs remiss.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan