Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring och desinfektion av fotkar.

Inspektera foten extra noga om patienten har cirkulationsrubbningar och känselbortfall. Det gäller särskilt patienter som har diabetes. Ett fotbad kan ges både i rengörande och avslappnande syfte.

  1. Börja med ett fotbad i 5-10 minuter för att mjuka upp hud och naglar. Diabetiker bör endast sitta i fotbad cirka 5 minuter för att inte huden ska luckras upp.
  2. Reglera vattentemperaturen i samråd med patienten. Tänk även på att patienter med diabetes kan ha nedsatt känsel i fötterna och därmed är det extra viktigt att kontrollera temperaturen på vattnet. Fotkar förses med eventuellt insatsskydd.
  3. Se till att både patienten och du sitter bekvämt.
  4. Tvätta och torka fötterna. Torka noga torrt mellan tårna för att undvika svampinfektion och uppluckring av huden.
  5. Rengör tånaglarna och fila eventuellt nagelkanterna. Peta försiktigt bort smuts under naglarna.
  6. Om naglarna behöver klippas ska de klippas rakt av men inte för kort. Nagelns hörn ska inte hamna utanför nagelbädden.
  7. Fila mjukt förhårdnader på till exempel hälar.
  8. Kontrollera huden runt naglarna och smörj gärna in fötterna med en fet mjukgörande salva/kräm.
  9. Rengör och desinfektera fotkaret efter varje användning om det ska användas av flera patienter. Följ tillverkarens instruktioner eller lokal rutin.
  10. Dokumentera.

Förutom ovanstående så är det viktigt att använda bra skor som inte trycker hårt någonstans mot foten.

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård finns för den person som har känsliga fötter exempelvis på grund av sjukdomar som diabetes, reumatism, olika cirkulationsrubbningar och psoriasis. I de flesta fall behövs en remiss från behandlande läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska till den medicinska fotvården. Avgiften för medicinsk fotvård kan variera mellan olika regioner, men omfattas av högkostnadsskyddet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan