Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring av tvättkärl.

Momentet ska ske i samråd med patienten, där patientens egna förmågor tas tillvara men där personalen hjälper till då det behövs. Beakta patientens integritet.

 1. Se till att det är tillräckligt varmt i rummet, att material som behövs finns inom räckhåll, till exempel handduk/badhandlakan, engångstvättlappar, förfuktade engångstvättlappar alternativt tvätthandduk samt hygienartiklar.
 2. Förklara för patienten vad du kommer att göra och varför under hela förloppet.
 3. Placera handduken eller ett lakan över de delar av kroppen som för tillfället inte tvättas. Då blir patienten inte kall och känner sig heller inte naken i onödan.
 4. Om du använder ett tvättkärl som delas med andra patienter ska detta rengöras enligt tillverkarens instruktioner eller enligt lokal rutin. Prova fram en lämplig vattentemperatur. Tänk på att vattnet svalnar fort. Tvätta varsamt och med lugna rörelser.
 5. Ta en ny engångstvättlapp varje gång tvättlappen ska doppas i tvättkärlet så att vattnet behålls rent. Förfuktade engångstvättlappar kan med fördel användas. Använd gärna mild tvättkräm, då tvålrester som löddrar är svåra att skölja bort.
 6. Tvätta ansiktet och överkroppen. Läs om detta i avsnittet Tvätt av överkropp.
 7. Tvätta underlivet. Läs om detta i avsnittet Underlivshygien.
 8. Torka huden torr. Var extra noga med att torka torrt i alla hudveck för att minska risk för hudirritation och svampinfektioner.
 9. Smörj torr hud med fuktighetsbevarande salva/kräm/lotion.
 10. Avsluta med att kamma håret och hjälp till med rakning eller sminkning om patienten önskar det. Läs mer i avsnittet Rakning.
 11. Byt handduk i samråd med personen som vårdas alternativt efter varje användning om badrum delas med annan patient eller om handduken är nedsmutsad.
 12. Rengör tvättkärl enligt tillverkarens instruktioner eller enligt lokal rutin.
 13. Dokumentera.

När det gäller munvård och tandborstning, se Vårdhandbokens avsnitt om munhälsa.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan