Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Eftersom kontaktsmitta via händerna är en vanlig smittväg är det viktigt att erbjuda hjälp till patienter som har behov av det.

  1. Händerna tvättas under rinnande vatten eller i ett fyllt tvättkärl.
  2. Ett alternativ till tvätt under rinnande vatten eller i handfat är att händerna torkas med en blöt tvättlapp eller förfuktad engångstvättlapp. Handdesinfektionsmedel kan även användas av patienter. Erbjud patienten att tvätta händer innan mat, och efter patienten varit på toaletten eller använt kissflaska/bäcken i säng.
  3. Torka torrt, speciellt mellan fingrarna. 
  4. Händerna smörjs in med mjukgörande kräm.

Skötsel av naglar görs vid behov och förslagsvis i samband med dusch.

  1. Patientens händer tvättas först.
  2. Sitt bekvämt bredvid patienten med en handduk i knät.
  3. Använd gärna nagelsax. Klipp naglarna rakt av och inte för kort så att nagelns hörn hamnar utanför nagelbädden. Använd nagelfil för att runda av kanter och minska risk för att naglar spricker.
  4. Peta försiktigt bort eventuell smuts under naglarna.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan