Eftersom kontaktsmitta via händerna är en vanlig smittväg är det viktigt att erbjuda hjälp till patienter som har behov av det.

  1. Händerna tvättas under rinnande vatten eller i ett fyllt tvättfat.
  2. Ett alternativ till tvätt under rinnande vatten eller i handfat är att händerna torkas med en blöt tvättlapp. Handdesinfektionsmedel kan även användas av patienter.
  3. Torka torrt, speciellt mellan fingrarna.
  4. Händerna smörjs in med mjukgörande kräm.

Naglar

Skötsel av naglar görs vid behov och förslagsvis i samband med dusch.

  1. Patientens händer tvättas först.
  2. Sitt bekvämt med en handduk i knät bredvid patienten.
  3. Klipp naglarna rakt av för att minska risken för nageltrång. Använd nagelfil om naglarna lätt spricker.
  4. Peta försiktigt bort eventuellt smuts under naglarna.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan