Sårbehandling

Ankeltrycksindex och referensvärden

Ankel-/armtrycksindex, ABPI, är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och systoliskt armblodtryck. Uträkning av ankel-/armtrycksindex är en förutsättning för en adekvat behandling av patienter med misstanke om nedsatt cirkulation i underbenet.

Patient som opererats med distala grafter bör ej utsättas för alltför lång kompression av blodtrycksmanschetten, vilket kan ockludera grafterna.

Tillvägagångssätt vid mätning

 1. Låt patienten vila före mätningen, helst liggande i 10 minuter.
 2. Mät systoliskt blodtryck i båda armarna med dopplerproben. Det högsta värdet som registreras används om värdena skiljer sig.
 3. Fäst en blodtrycksmanschett runt patientens fotled (ankeln, inte vaden!). Täck såret med plastfilm om det ligger inom det aktuella mätområdet.
 4. Applicera rikligt med gel över arteria dorsalis pedis och arteria tibialis posterior.
 5. Håll proben i 45o-vinkel och lyssna efter pulsationsljud.
 6. När pulsationer hörs, pumpa upp blodtrycksmanchetten på foten tills ljudet försvinner. När ljudet är borta, släpp långsamt ut luften och anteckna värdet när pulsationerna hörs igen = ankeltrycket.
 7. Det högsta värdet som registreras används om enbart den ena artären kan avlyssnas eller om värdena skiljer sig.
 8. Mät ankel/armtrycksindex i båda benen.

  ankeltryck
  -------------- = ankel/armtrycksindex
  armtryck
Tryckmätning i arteria dorsalis pedis.
Tryckmätning i arteria tibialis posterior.

Referensvärden för ankel-/armtrycksindex

>0,8-0,9 innebär normal-måttligt arteriell cirkulation

0,7-0,8 innebär något nedsatt arteriell cirkulation

<0,7 innebär nedsatt arteriell cirkulation

<0,5 innebär kritisk ischemi.

Dessa värden gäller artärtrycket under manschetten, inte vid proben. Värdena ska inte ses isolerade utan kombineras med klinisk bedömning av hudtemperatur, hudrodnad och smärta.

Till toppen av sidan