Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Sårbehandling

Ankeltrycksindex och referensvärden

Ankel-/armtrycksindex, ABPI, är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och systoliskt armblodtryck. Uträkning av ankel-/armtrycksindex är en förutsättning för en adekvat behandling av patienter med misstanke om nedsatt cirkulation i underbenet.

Patient som opererats med distala grafter bör ej utsättas för alltför lång kompression av blodtrycksmanschetten, vilket kan ockludera grafterna.

Tillvägagångssätt vid mätning

 1. Låt patienten vila före mätningen, helst liggande i 10 minuter.
 2. Mät systoliskt blodtryck i båda armarna med dopplerproben. Det högsta värdet som registreras används om värdena skiljer sig.
 3. Fäst en blodtrycksmanschett runt patientens fotled (ankeln, inte vaden!). Täck såret med plastfilm om det ligger inom det aktuella mätområdet.
 4. Applicera rikligt med gel över arteria dorsalis pedis och arteria tibialis posterior.
 5. Håll proben i 45o-vinkel och lyssna efter pulsationsljud.
 6. När pulsationer hörs, pumpa upp blodtrycksmanchetten på foten tills ljudet försvinner. När ljudet är borta, släpp långsamt ut luften och anteckna värdet när pulsationerna hörs igen = ankeltrycket.
 7. Det högsta värdet som registreras används om enbart den ena artären kan avlyssnas eller om värdena skiljer sig.
 8. Mät ankel/armtrycksindex i båda benen.

  ankeltryck
  -------------- = ankel/armtrycksindex
  armtryck
Tryckmätning i arteria dorsalis pedis.
Tryckmätning i arteria tibialis posterior.

Referensvärden för ankel-/armtrycksindex

>0,8-0,9 innebär normal-måttligt arteriell cirkulation

0,7-0,8 innebär något nedsatt arteriell cirkulation

<0,7 innebär nedsatt arteriell cirkulation

<0,5 innebär kritisk ischemi.

Dessa värden gäller artärtrycket under manschetten, inte vid proben. Värdena ska inte ses isolerade utan kombineras med klinisk bedömning av hudtemperatur, hudrodnad och smärta.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan