Sårbehandling

Förband och sårbehandlingsprodukter

Referenserna [1, 6, 26] gäller generellt för sidan.

Val av förbandsmaterial eller lokal sårbehandlingsprodukt

Tänk på att:

 • Ett förband läker inte såret. Kroppen läker såret men förbandet hjälper till att skapa bra förutsättningar för sårläkning.
 • Förbandsval görs individuellt och utifrån symtombild och målsättning.
 • Behandlingen ska vara hälsoekonomiskt försvarbar.
 • Sträva efter låg omläggningsfrekvens. Välj uppsugningsförmåga och storlek på förband utifrån hur mycket såret vätskar sig. Vid pågående infektion i ett sår kan omläggningsfrekvensen tillfälligt behöva ökas upp då det alltid finns en risk för försämring. Detta gäller inte vid långtidsbehandling med antibiotika vid till exempel osteit.
 • Inte använda förband med klisterhäfta hos patienter med känslig hud. Välj då om möjligt förband med silikonyta, samt silikontejp.

Förbandet ska

 • skapa bästa tänkbara miljö för sårläkning, i allmänhet fuktighetsbevarande miljö, vara bakterietätt, det vill säga skydda mot bakterier från omgivningen och mot att bakterier från såret sprids till omgivningen
 • om det har en uppsugande förmåga, kunna bibehålla sårvätskan i förbandet
 • inte fastna i såret
 • kännas behagligt för patienten och lindra smärta
 • tolereras av huden och inte ge överkänslighetsreaktioner
 • vara formbart även på svårbandagerade delar av kroppen
 • så långt som möjligt inte hindra personens dagliga aktiviteter
 • anpassas till sårläkningens olika faser
 • väljas efter sårets tillstånd och patientens förutsättningar.

Vid en omläggning ska det nyss avtagna förbandet inspekteras. Fråga efter patientens upplevelse av förbandet, för att ta beslut om förbandstypen behöver ändras. Ska sårbehandlingen ändras behöver detta motiveras och dokumenteras väl.

Välj rätt förband till såret

För att kunna välja rätt förband till såret behöver man först veta vad man vill att förbandet ska hjälpa till med. Då behövs också kunskap om vad det är man ser i såret.

Välj förband till såret
Tabell 3. Välj förband till såret.
Såret vätskar inget

Välj ett förband som fuktar upp sårytan (gäller inte torra nekroser), oftast behövs detta kompletteras med ett ytterförband. Välj hydrokolloidplattor, polyuretanskum eller hydrogel för fuktighetsbevarande sårläkning.

Såret vätskar lätt

Välj ett förband som har en liten uppsugande dyna.

 

Såret vätskar måttligt eller rikligt

Välj ett förband som kan hantera större mängd vätska. Välj större storlek på förbandet. Ju större yta på den uppsugande delen av förbandet desto mer vätska kan sugas upp. Produkter med superabsorbenter är ett bra alternativ, hydrofiberförband, alginatförband och även undertrycksbehandling Negative Pressure Wound Therapy (NPWT).

Rent sår med fin rosa/röd granulationsyta

Välj ett skonsamt förband som skyddar den nya ytan och som inte fastnar.

 

Såret har förekomst av fibrin och/eller nekros som börjar lossna Välj produkt som avlägsnar eller dödar bakterier. Oftast behövs ett täckande, uppsugande förband ovanpå.
Besvärande lukt från såret

Besvärande lukt från svårläkta sår beror i allmänhet på växt av bakterier, vanligtvis Pseudomonas aeruginosa eller anaeroba bakterier, ofta blandflora. Dålig lukt kan också uppstå vid bandagering med tättslutande förband. Lukt kan bero på död vävnad (nekros) och eller blod som bryts ner. Noggrann rengöring samt debridering av såret är en stor del i att behandla och få bort besvärande lukt. När orsaken till lukten har identifierats sätts behandling in.

Behandling av lukt från sår

Är orsaken till lukten anaeroba bakterier kan systemisk behandling med antibiotika i vissa fall behöva ordineras. Lukt i sår behandlas oftast lokalt. Lokal antibiotikabehandling bör inte användas rutinmässigt på svårläkta sår på grund av risk för lokalsensibilisering samt att det finns en risk för resistensutveckling.

Kombinera med exempelvis biofilmsbrytande förband/produkt.

Sår med besvärande lukt läggs om oftare vid användning av exempelvis antiseptiskt förband/produkt till exempel: medicinsk honung, jod, silver, PHMB eller ett hydrofobt förband. Ibland kan det behöva kompletteras med kolförband.

Undertrycksbehandling

Undertrycksbehandling kan användas på de flesta sår som är någorlunda upprensade.

Förbandstyper

Alginater

Alginatförband används till vätskande och blödande sår. Förbanden tillverkas av alger som suger upp vätska. Förbandet bildar en gel i kontakt med sårvätska och är lätt att avlägsna.

Gelbildande förband

Gelbildande förband är ett högabsorberande förband som används till sår som vätskar eller blöder, svårläkta sår, exempelvis fot-eller bensår och trycksår och läggs på torrt. Förbandet suger upp vätska vertikalt, vilket förhindrar uppluckring av sårkanterna. Förbandet bildar en gel, vilket ger en fuktig sårmiljö, gör det skonsamt mot såret och gör det lätt att avlägsna. Hydrofiberförband kan också förfuktas med natriumklorid och användas för att exempelvis hålla blottlagda senor fuktiga.

Hydrogeler

Hydrogeler håller såret fuktigt, är ofta smärtlindrande och har också en upprensande förmåga på fibrinbeläggningar och nekroser. Man bör inte ta för mycket gel så att den sprids till omkringliggande hud och därmed luckrar upp den. Kombineras vid behov med ett bra hudskydd runt såret för att för att minska risken alternativt behandla uppkommen fuktskada på huden.

Hydrokolloidala förband

Hydrokolloidala förband är tättslutande och skapar en fuktighetsbevarande sårmiljö vilket underlättar upplösning av fibrinbeläggningar och nekroser. Förbandet passar till trycksår, fibrinbelagda eller nekrotiska sår, bensår och lätt vätskande sår. Det kan sitta på ett par dagar, upp till en vecka, och har ofta en smärtlindrande effekt. Vid fotsår hos personer med diabetes och infekterade sår, där såren kräver täta inspektioner, används denna typ av förband restriktivt. Försiktighet krävs vid skör hud.

Polyuretanskum

Polyuretanskumförband absorberar vätska och håller den kvar i förbandet, vilket minskar risken för uppluckring av omkringliggande hud men behåller fukten i såret. Förbandet passar för lätt till måttligt och i vissa fall rikligt vätskande sår och kan kombineras med hydrogeler. Olika polyuretanskumförband har olika absorbtionsförmåga. En del polyuretanskumförband innehåller skonsamma antiseptiska medel. Polyuretanskumförband med silikonyta minskar smärta vid förbandsbyten.

Semipermeabla filmer

Transparent film som möjliggör inspektion av hud/sårytan. Kan användas som fixering. Tillåter passage av fukt. Filmer med häftämne kan ge mekanisk skada på omgivande hud vid avlägsnandet. Det finns även en variant med silikonyta som är mer skonsam för huden.

Sårbäddsskydd

Sårbäddsskydd används ibland närmast såret för att skydda granulationsytan. Sårbäddsskyddet ser ut som ett nät och är antingen gjort av silikon eller behandlat med salva för att minska risken för att täckförband ska fastna i såret.

Undertrycksbehandling

Undertrycksbehandling, Negative pressure wound therapy (NPWT) tillämpas efter upprensning av sår och vid många olika typer av sår. Detta kan ofta minska mikroödem i sårets närhet. En svamp eller specialkompress appliceras i såret och ansluts till en sugenhet som är kopplad till en pump. Graden av negativt tryck kan regleras. Sårexudatet uppsamlas i en särskild behållare. Det finns flera alternativa engångs-negativt tryck-förband där sårsekretet samlas upp i förband med stor kapacitet.

NPWT-behandling har fått stor betydelse för modern sårbehandling och för att förebygga sårinfektioner och sårrupturer för riskpatienter som genomgår kirurgiskt ingrepp. 

Positiva effekter av undertrycksbehandling:

 • Skapar en fuktig sårmiljö.
 • Ger en mekanisk sammandragning av sårkanterna när det finns en sårhåla.
 • Tar hand om överflödig sårvätska som samlas i ett förband eller behållare.
 • Främjar tillväxt av ny granulationsvävnad.
 • Reducerar ödem.
 • Förbättrar genomblödningen.
 • Ökar överlevnad och främjar inläkning av delhudstransplantat.

Användningsområden för undertrycksbehandling

Undertrycksbehandling används till kirurgiska, ortopediska, akuta sår som till exempel incision, trauma, sårruptur, infekterat sår, delhudsbrännskada, lambå och delhudstransplantation. 

Undertrycksbehandlnig  används också till svårläkta sår som till exempel diabetesrelaterade fotsår, bensår,  trycksår, infekterade sår.

Kontraindikationer till undertrycksbehandling:

 • Obehandlad osteomyelit.
 • Utbredda nekroser.
 • Outredda fistlar.
 • Cancersår.

Försiktighet vid blödning samt antikoagulationsbehandling.

Undvik direkt applicering av sårfyllnadsmaterial (svart svamp eller gasväv) på stora blodkärl, kärlgraft, inre organ, ben och senor utan barriär.

Preparat och förband vid kraftig biobörda
Tabell 4. Olika preparat och förband vid kraftig biobörda.
Förband med polyhexanide (PHMB)

Vid misstanke om kraftig biobörda eller sårinfektion kan förband med polyhexanide användas. Detta antiseptikum finns i olika koncentrationer och former.

Hydrofoba förband

Bakterie- och svampbindande förband används för att minska bakteriemängden i sår.

Jodpreparat

Jodpreparat används vid illaluktande sår/klinisk infektion. Preparaten finns som pasta, puder eller kompresser.

Medicinsk houng

Används vid akuta och svårläkta sår, maligna tumörsår, andra gradens brännskador och infekterade sår. Kan i vissa fall framkalla kortvarig sveda i såret. Honungsförband är bakteriedödande och kan förhindra lukt.

Silverpreparat

Silverpreparat finns i olika beredningsformer och av olika fabrikat. De är verksamma som lokalbehandling vid olika typer av infektioner med aeroba och anaeroba bakterier. De finns även i kombination med kol. Det finns biofilmsbrytande silverförband.

Surfaktantmedel Bryter biofilm. Används för sårrengöring efter den vanliga rengöringen vid misstanke om biofilm eller riklig bakterietillväxt. Innehåller betain och polyhexanide.
Antiseptiskt aktivt kolförband

Antimikrobiellt förband som absorberar bakterier och lukt. 

Hypoklorsyra Debrideringsgel och vätska. Dödar bakterier och bryter biofilm. Mjukar upp nekroser.

Smärtsamma sår

Avlägsnande av förband och rengöring av såret har rapporterats vara mest smärtsamt. Använd aldrig förband som fastnar i såret. Skulle förbandet fastna så blöt bort det. Rengöring ska alltid ske med kroppsvarm vätska. Läs mer under sårsmärta.

Tänk på att:

 • Hydrogel närmast såret kan lindra smärtan. Förband med silikonyta minskar smärtan vid förbandsbyten.
 • I allmänhet lindras smärtan om såret behandlas ocklusivt, det vill säga med tättslutande förband.
 • Sårsmärta kan bero på en infektion. Såret lokalbehandlas då under en begränsad tid med jod-, silver- eller honungsförband, alternativt förband med polyhexandie (PHMB) eller hydrofobt förband. Vid misstanke om klinisk infektion där smärta kan vara ett tecken tas alltid läkarkontakt för ställningstagande till antibiotikabehandling.
 • Långvarig smärta i svårläkta sår kan bero på att såret "fastnat" i inflammationsfasen. Ämnen som histamin och bradykinin retar nervändar i såret. Förband med glycerin kan med fördel prövas.
Till toppen av sidan