Sårbehandling

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sårbehandling

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Övergripande sårrengöringsmetoder där verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska besluta om, hur och när steril eller ren rutin ska tillämpas för olika typer av sår.
  • Omläggningsrutiner för olika typer av sår.
  • Rengöring av utrustning som delas mellan patienter/vårdtagare.
Till toppen av sidan