Sårbehandling

Uppföljning

Referenserna [1, 6, 26] gäller generellt för sidan.

Vid uppföljning och utvärdering av sårbehandlingen, tänk på följande:

  • Vid uppföljning och utvärdering av sårbehandlingen bedöms inte bara såret, utan hela patientens situation, tillstånd, upplevelser och förutsättningar.
  • Vid uppföljningen fokuseras främst på de åtgärder som inte har med själva omläggningen att göra, till exempel nutrition, tryckavlastning och kompression. Det är dessa åtgärder som troligtvis kommer att ha störst effekt på sårläkningen. 
  • När ett nytt förband eller sårprodukt används kan 6–8 veckor vara en lagom tidsperiod för att prova och sedan utvärdera.
  • Följ upp om delmål, mål är uppfyllda. Målen kan behöva justeras.

Om såret inte läker

För att ett sår ska läka måste läkningshämmande faktorer identifieras och om möjligt avlägsnas. Varje faktor som inte kan avlägsnas eller justeras påverkar sårläkningen negativt. Undvik därför att sätta orimliga mål som inte överensstämmer med verkligheten, patientens förutsättningar eller vilja.

Inkorrekt diagnos

Vid sår som inte läker som förväntat trots god lokal behandling och hänsyn till ovanstående kan atypisk etiologi misstänkas, läs mer under atypiska sår.

Till toppen av sidan