Sårbehandling

Övriga sår

Trycksår finns som ett eget ämne i Vårdhandboken. Länk till ämnet Trycksår.

Sår orsakad av gikt

Vid gikt uppstår vanligen en inflammationen i stortåns inre led. Den kommer snabbt, är vanligtvis mycket kraftig och läker sedan oftast ut helt inom en till tre veckor. Inflammationen beror på att det har bildats kristaller av urinsyra i leden. Kristallerna orsakar smärta och inflammation i den led där de bildats.

Giktattacker kan lättare utlösas i samband med hög påfrestning på kroppen, till exempel vid en operation eller en kraftig infektion. En giktattack kan även utlösas av att man äter mycket, särskilt proteinrik mat, och samtidigt dricker alkohol. Att stortåns inre led blir inflammerad brukar ibland kallas portvinstå eller podager [22].

Uppkomst av sår

Kronisk gikt kännetecknas av en övergång till mer kontinuerlig ledinflammation, bildning av giktknutor (tofi), ledengagemang och skelettdestruktioner. Tofi är förändringar med ansamling av uratkristaller. Utveckling av tofi sker vanligtvis efter flera års sjukdom. Tofi kan leda till svårläkta, smärtsamma sår vid området och nedsatt funktion [22].

Behandling av sår

Behandling av grundsjukdomen är den viktigaste delen i sårbehandlingen med bland annat livsstilsförändringar och eventuella läkemedelsjusteringar. För övrigt gäller de vanliga principer vid sårbehandling [6,23].

Självskadesår

Självskadebeteende avser ett aktivt skadande av den egna kroppen. Till exempel genom att skära, bränna, bita eller rispa sig, sudda på huden, slag mot kroppen, sticka sig med vassa föremål och/eller hindra sår från att läka. Det kan också handla om att svälja föremål eller föra in föremål i kroppsöppningar.

Skador på huden

Läkning av såret kan försvåras av självskadebeteende då en del har svårt att låta bli att peta i såren och på suturerna.

Egenvårdsråd

  • Låt förbandet sitta så länge det ser fint ut.
  • Lägg om och tvätta med tvål och vatten vid behov.
  • Var uppmärksam på infektionstecken. 
  • Peta inte peta i såret eller på suturerna.

För sårbehandling vid självskadesår, läs under Akuta sår. 

Det professionella förhållningssättet är av stor vikt. Vårdpersonal ska inte vara dömande och omläggningen av såret ska ske precis som andra typer av sår.

 

Till toppen av sidan