Sårbehandling

Sårsmärta

Kartlägg smärtan

Utför smärtanalys och använd validerad smärtskala. Läs mer i Vårdhandbokens text om smärtskattningsinstrument.  Kartlägg smärtans tid över dygnet, när, var, hur och på vilket sätt?

Det är inte enbart den sensoriska smärtan som styr den totala smärtupplevelsen. Även förväntningar har betydelse för upplevelsen av smärta. Det kan därför finnas en vinst i att skapa positiva förväntningar hos patienterna för att på så sätt minska upplevelsen av smärta.

Smärta i underben/fot framförallt nattetid ska alltid utredas. Risk för arteriell cirkulationspåverkan [1,6,26].

Smärta i sårområdet vid rengöring eller förbandsbyte

Sårrelaterad smärta upplevs ofta vid förbandsbyte. Förbandsmaterial kan fasta på den känsliga sårytan på grund av intorkat exsudat. Varje gång förbandet tas bort kan lokal skada orsaka smärta. Granuleringsvävnad kan växa in och fastna i förbandet. Bra urval av förband med icke-vidhäftande ytor, såsom silikon, begränsar hudskador vid borttagning av förband och minimerar smärta vid förbandsbyte. Även sårrengöring kan orsaka smärta. Spolning av sår kan vara mindre traumatiskt och smärtsamt än rengöring med våta kompresser.

Observera vid vilka moment som patienten upplever smärta. Använd validerad smärtskala. Observera patientens kroppsspråk. Utbildning är viktig och nödvändig för att patienten, närstående och vårdpersonal ska lära sig mer om sårsmärta. Vårdpersonal ska informera om olika behandlingsalternativ [6,26].

Tänk på att

 • distraktion, musik och avslappning kan ha stor betydelse för smärtupplevelsen
 • använda kroppstempererat, färsktappat vatten från en genomspolad och frekvent använd kran vid rengöringen
 • fuktighetsbevarande sårbehandling minskar smärta
 • smärtlindring bör ges i god tid före omläggning av sår

Smärta vid avlägsnande av förband

Inga förband ska fastna i såret. En omläggning ska inte behöva duschas bort. Finns det tendenser till detta behöver byte till annat förband övervägas. Mest skonsamt är förband med silikonyta, gelbilbildande förband, geler eller kompresser med gel. Undvik förband eller häftor med klister. Ibland kan en häftlösande spray behöva användas för att minska smärtupplevelsen vid borttagning av förband [6,24].

Smärta vid sårrengöring

Innan sårrengöring utförs rekommenderas lokal smärtlindring på området. Läkemedlet har effekt direkt på området och kringgår den systemiska cirkulationen. Den dos som krävs för smärtlindring är också låg med minimal risk för negativa effekter.

Smärta efter sårrengöring

Dagen då sårrengöring utförs kan patienten uppleva smärta från såret efter behandlingen. Rekommendera patienten att ta extra smärtlindring efter behandling [6,26].

Farmakologisk behandling vid sårsmärta

För information om olika läkemedelssubstanser och användning av specifika läkemedel följ läkarordination samt aktuella texter i Fass [6,26].

Farmakologisk behandling är till exempel:

 • Perifert verkande läkemedel, såsom ASA, Paracetamol, NSAID kan hjälpa vid lindring och måttlig smärta. Svaga Opioider och Kodein som kombinationspreparat tillsammans med Paracetamol kan ha effekt även vid svårare smärttillstånd.
 • Antidepressiva läkemedel kan ha effekt vid neurogen smärta. Kan användas enbart eller i kombination med perifert verkande läkemedel. Det kan dröja innan man ser effekt av dessa läkemedel när det gäller behandling av sårsmärta.
 • Opioider kan ibland behöva användas om smärtan är svår.
 • Lokal smärtlindring.
 • Spray, gel, kräm eller salva som läggs på såret/sårkanter för att minska patientens smärtupplevelse innan rengöring.

Övrig behandling av sårsmärta

Andra sätt att behandla smärta kan vara [27, 28]:

 • TENS, som kan ha god smärtlindrande effekt vid nociceptiv smärta. Behandlingen behöver genomföras dagligen för bästa effekt.
 • Akupunktur, som  i en del fall kan ha effekt på sårsmärta. Läs mer under länk 1177 på sidan Relaterad information


Till toppen av sidan