Sårbehandling

Kirurgiska sår

Referens [6] gäller generellt för denna sida.

Sår efter kirurgiska ingrepp är oftast enkla att behandla eftersom de brukar vara rena, ha jämna sårkanter och läker snabbt.

Varje gång en omläggning utförs ökar risken för kontaminering. Det första förband som appliceras direkt efter kirurgi ska sitta på i minst 48 timmar efter ingreppet, förutsatt att såret inte visar tecken på infektion eller avger större mängd sårvätska. Förbandet som appliceras behöver därför ha god vätskehantering. Så kallade absorbtionsförband har inte en god vätskehantering och bör därför inte användas i detta sammanhang.

Läs mer om operationsförband i Vårdhandbokens text om  Postoperativ överlämning och hantering av operationsförband. 

Efter vissa kirurgiska ingrepp kan undertrycksbehandling övervägas. Exempel på sådant kirurgiskt ingrepp är benamputation.

 

Postoperativ sårinfektion

Risken för postoperativ sårinfektion  är relaterad till patient, vårdmiljön i operationsrummet, typ av operation, operationens längd, operationsteknik, aseptisk teknik och antibiotikaprofylax.

Sluten sårinfektion

Sårinfektionen är sluten, smärtar och visar infektionstecken. Misstanke om abscess.

  • Kontakta läkare som eventuellt kan ta kontakt med opererande enhet eller kirurgjour/infektionsjour för ställningstagande till sårrevision och/eller antibiotikabehandling.

Sekundärläkning

Sårinfektionen är öppen med varansamling.

Gör så här:

  • Rengör såret mekaniskt, spola med Natriumklorid 9 mg/mL eller färsktappat och kroppstempererat vatten från en genomspolad och frekvent använd kran.
  • Eventuella suturer avlägsnas efter läkarordination. Under behandlingsperioden tas ställning till om såret kan sekundärsutureras.
  • Sårodling bör tas efter noggrann rengöring och debridering före eventuell antibiotikabehandling.
  • Såret lämnas öppet för sekundärläkning vilket innebär fuktighetsbevarande sårbehandling.

Förband

Överväg behov av antiseptiska förband och eventuell undertrycksbehandling. Förbandet byts utifrån sårets behov beroende på skadans natur och lokalisation. Arbeta aseptiskt, blanda inte rent och orent material. Läs mer på sidan om förband och sårbehandlingsprodukter.

Behandla alltid utifrån sårets status.

Postoperativ sårruptur

Ibland kan suturerna ge vika och då uppstår en sårruptur, det vill säga att såret spricker upp innan det läkt ihop tillräckligt. Detta kan till exempel bero på låg hållfasthet i suturmaterial eller knutar, att suturtråden skär igenom vävnaden för att den är hårt åtdragen, eller på grund av att vävnaden är försvagad av exempelvis inflammation eller bakomliggande sjukdom. För tidigt tagna suturer eller sårinfektion kan också vara anledningar till sårruptur.

 

 

Till toppen av sidan