Sårbehandling

Akuta sår

Akuta sår är sår som är orsakade av yttre trauma.

Uppkomst av sår

Referenserna [6,18] gäller generellt för denna sida.

Vid akuta, traumatiska sår är det viktigt att känna till vilket våld som har förorsakat såret. Det har betydelse för behandlingen, som måste inkludera en noggrann rengöring och eventuellt avlägsnande av främmande kroppar. Bedöm patientens smärtupplevelse.

Behandling

Ren rutin rekommenderas, utom vid sår som står i förbindelse med en led eller vid annan djupare normalt steril vävnad. Då används steril rutin.

Tillvägagångssätt vid rengöring

Om såret inte blottlägger steril kroppsvävnad som bukhåla, senor, leder eller skelett, används ren rutin.

Gör så här:

  1. Spola rikligt med färsktappat och kroppstempererat vatten från en genomspolad och frekvent använd kran.
  2. Gör rent såret och omgivande hud noggrant.
  3. Avlägsna alla främmande kroppar, till exempel grus, stickor, splitter och asfalt. Asfalt kan ge bestående missfärgning.

Kirurgisk revision av sårkanterna och suturering utförs om behov finns. Huvudprincip är fuktighetsbevarande sårbehandling.

Uppföljning

Informera patienten om att det är viktigt att uppmärksamma tecken på infektion, till exempel rodnad runt eller svullnad av sårområdet, smärta, värmeökning och feber. Det är viktigt att patienten vet vart hen ska vända sig för omedelbar kontakt vid sådana symtom.

Till toppen av sidan