Referenser och regelverk

Texterna i detta ämne bygger på referenser och regelverk som finns listade nedan.

  1. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2023-03-16; citerad 2023-08-29].
  2. Esbjörnson S, Hagqvist A. Individuell plan enligt SoL och HSL: till nytta för brukarna?. Borås: FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan Borås; 2013.
  3. Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård: cirkulär 12:2. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2019.
  4. SOU 2015:10 Utredningen om betalningsansvarslagen. Stockholm: Fritze; 2015.
  5. Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan - Nationell vägledning; 2017. Stockholm: Socialstyrelsen
  6. Sveriges Kommuner och Regioner. Samordnad individuell plan för äldre (SIP) [Internet]. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2023 [citerad 2023-06-01].

Regelverk

Till toppen av sidan