Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2023-03-16; citerad 2023-08-29].
  2. Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan - Nationell vägledning; 2017. Stockholm: Socialstyrelsen
  3. Sveriges Kommuner och Regioner. Samordnad individuell plan för äldre (SIP) [Internet]. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2023 [citerad 2023-06-01].

  Regelverk

  Till toppen av sidan