Lokala anvisningar

VÅRDSAMVERKAN

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Vårdsamverkan

ska lokala enhetliga rutiner finnas, inom ett län/region, för informationsöverföring och samverkan vid in- och utskrivning mellan vårdgivare samt vid upprättande av samordnad individuell plan.

Till toppen av sidan