Vårdsamverkan

Planering inför patientens utskrivning

När en berörd enhet i socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller regionfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård tillgodosedda (SFS 2017:612).

Till toppen av sidan