Dokumentation

VÅRDSAMVERKAN

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården, kommunens hemsjukvård samt den öppna vården [3] (SOSFS 2005:27, HSFL 2016:40). Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, HSLF-FS 2016:40).

Till toppen av sidan