Provtagning ur PVK, CVK eller subkutan venport

BLODPROV, VENÖS PROVTAGNING

Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än blodprovstagning via provtagningssystem anpassat för venprovtagning. Blodprovstagning från en subkutan venport eller central venkateter (CVK) kan också förekomma i undantagsfall.

Om blodprovstagning via venkateter eller venport är nödvändig är det viktigt att tänka på att:

  • Följa den rutin som finns i Vårdhandbokens texter om PVK, CVK och subkutan venport angående blodprovtagning ur respektive venkateter eller venport.
  • Slaskprov ska tas innan det går att ta blod för analys. Tänk på rörordningen vid slaskprov. Den mängd blod som dras som slask är beroende av den inneliggande venkateterns volym. Generellt kan sägas att man ska aspirera och kasta en volym som är minst 2 gånger venkateterns volym.
  • Vid prov för koagulationsanalys krävs minst 5 mL slaskprov eller 6 gånger venkateterns volym.
  • Om möjligt ska venkateter eller venport som spolats med heparin undvikas för provtagning. När prov måste tas från en sådan venkateter eller venport ska denna först spolas med 10-20 mL Natriumklorid (9 mg/mL). Om vätskerestriktion föreligger spolas venkatetern med ordinerat antal mL Natriumklorid. Därefter ska ett slaskprov på minst 5 mL eller 6 gånger venkateterns volym tas.
Till toppen av sidan