Sårbehandling

Kompressionsbandagering

Lindningsteknik

Välj kort-, mellan- eller långsträckta bindor allt efter patientens tillstånd, rörlighet och preferenser. Kortsträcksbinda används främst till de personer som är uppegående eftersom det krävs muskelarbete för att den ska ge kompresssion. Välj också kortsträcksbinda om patienten har ett lågt ankeltryck eller ankelarmindex – förutsatt att han eller hon kan röra sig. Kortsträckslindan ska börja lindas från lilltån för att den djupa vadmuskeln (soleusmuskeln) ska ligga medialt om tibia. Lindan är oelastisk och kan jämföras med ett gips och tibia behöver avlastas från tryck för att förhindra att trycksår uppstår. Bindan kan vara kvar under natten

För att öka trycket bakom malleolerna lägger man extra polstring/pelotter. U-formad runt den laterala och L-formad bakom mediala malleolen.

Bild som visar lindning med polstring
Bild som visar lindning polstring L-formad
  1. Patienten bör ha en bomullsstrumpa av tubgastyp och en polsterbinda under alla slags bindor.
  2. Använd åttatals- och/eller cirkelturer och linda speciellt stadigt över sårområdet.
  3. Linda från tåbas till knäled. Observera! Tårna får inte bli blåa eller bleka.
  4. Minska trycket vid smärta eller andra obehag - omvärdera diagnosen, ta ett nytt ankeltryck. Trycket ska vara högst i ankelområdet och avta uppåt vaden.
  5. Använd en 8 cm binda kring fot-ankelområdet och fortsätt med en 10 cm binda.
  6. En ny metod för kompression som bygger på kardborreprincipen kan i vissa fall vara ett alternativ.

Samtliga metoder ger, rätt applicerade, en bestående god kompressionsgrad. Idag börjar man införa begreppet flerkomponentsbandagering istället för flerlagersbandagering. Följ tillverkarens bruksanvisning för respektive kompressionsmetod.

Kompressionsstrumpa

Om kompressionsstrumpa används är det viktigt att patienten och/eller närstående övar sig att sätta på kompressionsstrumpan. Eventuellt kan en särskild applikator eller strumppådragare användas. Om patienten inte kan använda en klass II-strumpa kan två klass I-strumpor ge nästan samma effekt. Vid lättare venös insufficiens används ofta rundstickade strumpor. Vid venös insufficiens i det djupa vensystemet och vid lymfödem krävs kraftigare material, då är flatstickade strumpor att föredra. Tjocka strumpor ger djupare kompression än tunna.

Det är viktigt att ta noggranna mått enligt tillverkarens bruksanvisning.

Överkänslighet för bandage

Eksem som beror på ödem eller överkänslighet för olika bandageringskomponenter kan förekomma och misstolkas ibland som en infektion. Eksemen måste behandlas aktivt. Kontakta en hudläkare eller en allmänläkare om det behövs.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan