Såromläggning vid ren och steril rutin

SÅRBEHANDLING

Såromläggning vid ren rutin

Lägg om alla sår aseptiskt och tänk på att inte blanda rent och orent.

 1. Desinfektera händer och underarmar, använd rikligt med handsprit.
 2. Ta fram höggradigt rena instrument och annat material som behövs. Lägg allt lätt åtkomligt på en rengjord och desinfekterad yta eller på rent underlägg.
 3. Spola ur kranen cirka en minut och tappa upp kroppstempererat vatten . Om möjligt- duscha såret.
 4. Ta på plastförkläde och handskar.
 5. Ta bort det använda förbandet och lägg det i en plastpåse som förslutes.
 6. Rengör såret. Läs mer om sårrengöring i texten Behandling och rengöring.
 7. Byt handskar. Desinficera händer och underarmar.
 8. Torka försiktigt den omgivande huden torr och applicera det nya förbandet.

Efter såromläggningen

 1. Omhänderta det använda engångsmaterialet, instrument, utensilier och smutsigt omläggningsmaterial omedelbart efter avslutad rengöring eller omläggning.
 2. Rengör och desinfektera material för flergångsbruk.
 3. Punktdesinfektera de arbetsytor som har använts under såromläggningen med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
 4. Desinfektera händer och underarmar.
 5. Kassera soporna.

Såromläggning vid steril rutin

Följ enhetens fastlagda omläggningsrutiner för olika typer av sår.

Arbeta sterilt. 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan