Sårbehandling

Venösa bensår, omläggning

Vårdprinciper

 1. Sätt upp mål och delmål för sårbehandlingen, till exempel
  • minska eller få bort ödemet
  • upprensning, granulation av x procent av sårytan eller läkning från sårkanterna
  • lindra smärta
  • ta hand om sårsekretion
  • minska eventuella luktproblem
  • reducera bakteriebördan
  • inte kräva daglig omläggning.
 2. Dokumentera genom att rita av sårets omkrets på plastfilm.
 3. Beskriv sårets utseende enligt en fastställd mall. Läs mer om mall för sårbedömning i texten Bedömning och dokumentation.
 4. Om såret förvärras eller inte visar tecken på läkning inom tre månader bör diagnos och behandling omprövas. Helst bör såret fotograferas med jämna mellanrum.

Omläggning

 1. Patienter med smärtsamma sår ska ha adekvat smärtlindring i god tid före omläggningen för att uppnå bästa effekt av smärtlindringen.
 2. Om såret ska revideras ska bedövningsgel appliceras lokalt 45 minuter före behandlingen.
 3. Rensa upp såret med hjälp av en sårslev, ringkurett och/eller pincett. Numera används oftast monofilamentsvamp. Avlägsna med stor försiktighet död vävnad och hudflagor i såret och runt sårkanterna.
 4. Gul fibrinbeläggning kan eventuellt avlägsnas med hjälp av hydrogel och hydrokolloidala förband.
 5. Välj förband efter sårets läkningsstadium. Samma förbandstyp passar sällan genom hela läkningsproceduren. Läs mer om att välja förband i texten Förband.
 6. Vid riklig sårsekretion: Komplettera förbandet med hydrofiberförband och/eller alginater, superabsorbent och/eller högabsorberande polyuretanskumförband. Lokalt applicerad undertrycksbehandling, exempelvis av engångstyp kan vara till nytta. Vid kraftig sårsekretion bör albuminförluster beaktas, och proteinrik näringsdryck ges.
Till toppen av sidan