Sårbehandling

Venösa bensår, omläggning

Vårdprinciper

 1. Sätt upp mål och delmål för sårbehandlingen, till exempel
  • minska eller få bort ödemet
  • upprensning, granulation av x procent av sårytan eller läkning från sårkanterna
  • lindra smärta
  • ta hand om sårsekretion
  • minska eventuella luktproblem
  • reducera bakteriebördan
  • inte kräva daglig omläggning.
 2. Dokumentera genom att rita av sårets omkrets på plastfilm.
 3. Beskriv sårets utseende enligt en fastställd mall. Läs mer om mall för sårbedömning i texten Bedömning och dokumentation.
 4. Om såret förvärras eller inte visar tecken på läkning inom tre månader bör diagnos och behandling omprövas. Helst bör såret fotograferas med jämna mellanrum.

Omläggning

 1. Patienter med smärtsamma sår ska ha adekvat smärtlindring i god tid före omläggningen för att uppnå bästa effekt av smärtlindringen.
 2. Om såret ska revideras ska bedövningsgel appliceras lokalt 45 minuter före behandlingen.
 3. Rensa upp såret med hjälp av en sårslev, ringkurett och/eller pincett. Numera används oftast monofilamentsvamp. Avlägsna med stor försiktighet död vävnad och hudflagor i såret och runt sårkanterna.
 4. Gul fibrinbeläggning kan eventuellt avlägsnas med hjälp av hydrogel och hydrokolloidala förband.
 5. Välj förband efter sårets läkningsstadium. Samma förbandstyp passar sällan genom hela läkningsproceduren. Läs mer om att välja förband i texten Förband.
 6. Vid riklig sårsekretion: Komplettera förbandet med hydrofiberförband och/eller alginater, superabsorbent och/eller högabsorberande polyuretanskumförband. Lokalt applicerad undertrycksbehandling, exempelvis av engångstyp kan vara till nytta. Vid kraftig sårsekretion bör albuminförluster beaktas, och proteinrik näringsdryck ges.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan