Referenser och regelverk

 1. Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.
 2. 4.Orrevall Y, Eklund Wilson E. Den viktiga maten: praktisk nutritionsbehandling vid cancersjukdom. Stockholm: Cancerfonden; 1995.
 3. Esbjörnsson M, Orrevall Y, Stahre P. Råd och recept vid cancersjukdom. Stockholm: Gothia; 2006.
 4. Munk T. Strategies to optimise nutritional practice for patients at nutritional risk - With special emphasis on hospital food and individual dietary counselling. Aahlborg: Universitetet; 2015.
 5. Westergren A, red. Svårigheter att äta. Lund: Studentlitteratur; 2003.
 6. Nordic Nutrition Recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity. 5th ed. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2014.

Nedanstående referenser gäller generellt för hela ämnet

 • Abrahamsson L, red. Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition. 6., utök. och uppdaterade uppl. Stockholm: Liber; 2013.
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
 • Christensson L, Ödlund Olin A, Unosson M, Idvall E, red. Kvalitetsindikatorer för prevention av undernäring. I. Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad.. 6 uppl. Stockholm: Gothia, Svensk sjuksköterskeförening; 2013.
 • Basics in clinical nutrition. 3. ed. ESPEN; 2001.
 • Faxén Irving G, Karlström B, Rothenberg E. Geriatrisk nutrition. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2016.
 • Ödlund Olin A, Karlsson M, Lönnberg H. Nutrition med inriktning undernäring: regionalt vårdprogram.. Stockholm: Forum för kunskap och gemensam utveckling, Stockholms läns landsting; 2005.

Regelverk

Till toppen av sidan