Referenser och regelverk

 1. Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst.. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020. (pdf);
 2. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen;
 3. Sobokta Le.. Basics in Clinical Nutrition. 5th ed. Prague: Galen; 2019.
 4. NICE Guidelines. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. NICE Clinical guideline 32; 2017.
 5. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al.. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition. 2017;36 (1):49-64.
 6. Soderstrom L, Thors Adolfsson E, Rosenblad A, Frid H, Saletti A, Bergkvist L.. Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital. Clinical nutrition. 2013;32(2):281-8.
 7. Cereda E.. Mini nutritional assessment. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care. 2012;15(1):29-41.
 8. Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, Uter W, Guigoz Y, Cederholm T, et al.. Frequency of malnutrition in older adults: a multinational perspective using the mini nutritional assessment. J Am Geriatr Soc.. 2010;58(9):1734-8.
 9. Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, Nourhashemi F, Bennahum D, Lauque S, et al.. The Mini Nutritional Assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. Nutrition. 1999;15(2):116-22.
 10. Soderstrom L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Saletti A, Bergkvist L.. Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study. Clinical nutrition. 2014;33(2):354-9.
 11. Senior Alert. Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Jönköping: https://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=43903&nodeType=13; 2019.
 12. Trinks A, Hägglin C, Nordvall D, Rothenberg E, Wijk H.. The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards—a Swedish Senior Alert survey. Safety in Health. 2018;4(10):11.
 13. Druml C, Ballmer PE, Druml W, Oehmichen F, Shenkin A, Singer P, et al.. ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration. Clinical nutrition 2016;35(3):.. 2016;35(3):545-56.
 14. Cederholm T, Jensen GL, Correia M, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al.. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. Clinical nutrition. 2019;38(1):1-9.
 15. Undernäring: åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2011.
 16. Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.
 17. GPCC. Centrum för personcentrerad vård. Göteborg: Göteborgs universitet; 2020.
 18. O'Sullivan Maillet J, Baird Schwartz D, Posthauer ME.. Position of the academy of nutrition and dietetics: ethical and legal issues in feeding and hydration. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2013;113(6):828-33.
 19. Nordic Nutrition Recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity. 5th ed. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2014.
 20. Rothenberg E. Mat och måltider i äldreomsorgen – vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre. Kapitel 3 Särskilda näringsbehov hos sköra äldre.. Uppsala: Livsmedelsverket; 2017.
 21. IDDSI. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. 2020.
 22. Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP. Livsmedelsverket; 2020.
 23. Kruizenga HM, Van Tulder MW, Seidell JC, Thijs A, Ader HJ, Van Bokhorst-de van der Schueren MA. Effectiveness and cost-effectiveness of early screening and treatment of malnourished patients.. Am J Clin Nutr.. 2005;82(5):1082-9.
 24. Rolls BJ, Dimeo KA, Shide DJ.. Age-related impairments in the regulation of food intake. Am J Clin Nutr.. 1995;62(5):923-31.
 25. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Goisser S, Hooper L, et al.. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical nutrition. 2019;38(1):10-47.
 26. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, Biolo G, Boirie Y, Bosy-Westphal A, et al.. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clinical nutrition. 2014;33(6):929-36.
Till toppen av sidan