Relaterad information

NUTRITION

Findus. Mätt rätt och slätt. Kokbok vid tugg- och sväljsvårigheter. 5 ed. Findus (red) Bjuv: Findus Special Foods/Findus Provkök 2015.

Länk till Senior alert: www.senioralert.se

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Vårdalinstitutet, tematiska rummet Näring och ätande

Till toppen av sidan