Testa dina kunskaper

NUTRITION

Här kan du testa dina kunskaper inom nutrition. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför ska nutritionsbehandling jämställas med annan medicinsk behandling?
Hur definieras sjukdomsrelaterad undernäring?
Hur går det till att identifiera risk för undernäring hos en patient?
Vilket formulär lämpar sig för för att identifiera och bedöma risk för undernäring på en geriatrisk avdelning eller ett boende?
Ge ett exempel på område som vanligen bör ingå i en nutritionsutredning.
Vad bör man tänka på när det gäller val av kost till patienter med nedsatt aptit?
När kan det vara aktuellt med kosttillägg?
Hur många timmar bör nattfastan högst vara?
Vilken metod är enklast för att få en uppfattning om energi- och dryckesintaget vid måltid?
Vad sker med kroppens basala energiförbrukning vid inflammation?
Vilket energibehov, utöver det basala behovet, krävs för att upprätthålla liv på sikt vid total avsaknad av aktivitet?
Vilket energibehov uttryckt i kcal/dygn har en sängliggande person som väger 60 kg och inte har något extra energikrävande sjukdomstillstånd?
Hur förklarar man proteinets roll i kroppens energiförbrukning, under energibalans?
Till toppen av sidan