Urinvägar

Urininkontinens

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Urininkontinens - Översikt

  Urininkontinens är ett av våra största folkhälsoproblem. Det förekommer bland både män och kvinnor i alla åldrar men är vanligare bland kvinnor och ökar med stigande ålder.

 • Urininkontinens hos vuxna

  De nedre urinvägarna, det vill säga urinblåsan och urinröret, står tillsammans med bäckenbotten för lagring av urinen, blåstömning och kontinens.

 • Urininkontinens hos barn och ungdomar

  Att vara kontinent innebär att kunna tolka fyllnadssignaler från urinblåsan och att själv bestämma när och var blåsan ska tömmas. För barn beräknas cirka 80% av alla 3,5 åringar vara torra dagtid även om ett eller annat läckage kan förekomma upp till 6 års ålder.

 • Utredning och bedömning

  Läkare, uroterapeut eller distriktssköterska/sjuksköterska/barnmorska med särskild kompetens ansvarar för utredningen av personer med urininkontinens.

 • Behandling

  Målen för behandling av urininkontinens ska när så är möjligt formuleras tillsammans med individen och vara mätbara:

 • Inkontinenshjälpmedel

  Det är verksamhetschefen som har till uppdrag att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.

 • Kontroller

  En läckagemätning ger ett objektivt mått på mängden urin som personen läcker. Dessutom tjänar det som underlag för utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

 • Vårdgivaransvar i folkhälsoarbete och sjukvård

  Verksamhetschefen respektive den som är medicinskt ansvarig har ansvaret för att det finns rutiner för god och säker vård samt att dessa följs upp och utvecklas.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om urininkontinens.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om urininkontinens.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom urininkontinens.

Till toppen av sidan