Urininkontinens

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området urininkontinens
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Att säkerställa god och säker vård när det gäller urininkontinens.

Nätverket Nikola har tagit fram ett kvalitetsprogram som vänder sig till verksamheter som möter personer med urininkontinens, inom kommun, region och privata vårdgivare. Syftet är att öka livskvaliteten för dessa personer genom att säkra kvaliteten på utredning, behandling och omvårdnad. Utifrån verksamhetens resurser kan delar av programmet väljas men för optimal användning av kvalitetsprogrammet bör ett lokalt vårdprogram finnas som utgångspunkt.

Till toppen av sidan