Urininkontinens hos vuxna

URININKONTINENS

De nedre urinvägarna, det vill säga urinblåsan och urinröret, står tillsammans med bäckenbotten för lagring av urinen, blåstömning och kontinens. Att vara kontinent innebär att personen kan tolka urinblåsans fyllnadssignaler, ha förmågan att hinna uppsöka en toalett och att själv bestämma när blåstömning ska ske. Detta förutsätter förutom normala förhållanden i nedre urinvägarna även att nerverna från blåsan upp till hjärnan fungerar som de ska. [1,18]

Kvinnans urinvägar.
Mannens urinvägar.

Olika former av urininkontinens

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urininkontinens bland kvinnor före menopaus och beror ofta på en försvagning av bäckenbotten. Urinläckage sker ofta i form av skvättvisa läckage i samband med ansträngning, till exempel hosta, nysning, sportaktiviteter och tunga lyft. I svårare fall kan individen uppleva ett ständigt läckage, endast utlöst av ändring av kroppsläge. Orsaken kan vara övervikt, graviditet, förlossning, tidigare gynekologiska operationer, långvarig förstoppning och nedsatt mobilitet. Ansträngningsinkontinens är ovanligt bland män och förknippas vid förekommande fall med skador i sfinktern efter prostataoperation eller missbildningar. [1,18]

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens innebär urinläckage i samband med plötslig och kraftig kissnödighet (trängning) som inte går att behärska. Det kan vara allt från små skvättar till hela urinportionen.

Trängningsinkontinens kan orsakas av förändringar i eller utanför urinblåsan, urinvägsinfektion, sköra (atrofiska) slemhinnor hos kvinnor, vätskedrivande läkemedel, prostataförstoring hos män eller förstoppning.

Orsaken kan också vara neurologisk sjukdom eller skada på nerverna till urinblåsan. Någon gång kan trängningar vara ett tidigt symtom på multipel skleros (MS) [1,18]. Läs mer om detta under rubriken Neurogena blåsrubbningar nedan.

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Detta är den vanligaste inkontinensen hos äldre kvinnor. Läs mer under respektive rubrik ovan.

Överaktiv blåsa

Begreppet överaktiv blåsa beskriver en kombination där trängningar med eller utan trängningsinkontinens är det dominerande symtomet. Trängningarna är ofta kombinerade med täta behov av att tömma blåsan (>8 gånger/dygn) och/eller behov av att tömma blåsan under sovtid, nykturi. Dessa symtom omnämns ofta som LUTS. [1,18]

Nykturi

Att vakna av att blåsan behöver tömmas/tränger på en gång under natten anses normalt efter femtio års ålder. Tätare tömningsbehov kan bero på onormalt stor urinproduktion (polyuri), vilket i sin tur kan bero på såväl stort vätskeintag som av sjukliga orsaker. Exempel på sjukliga orsaker till nykturi är överaktiv blåsa, neurologisk sjukdom, förstorad prostata, urinretention och ödembildning beroende på hjärtsvikt med mera.

Även "normal" nykturi kan påverka livskvaliteten negativt om det är svårt att somna om. [19]

För äldre människor med nedsatt rörlighet och skört skelett är fallolyckor en risk som ökar på grund av sömnbristen, när personen ska treva sig fram till toaletten på natten.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens är ett urinläckage orsakat av att blåsan är överfull och inte kan tömmas, det vill säga så kallad urinretention. Vanligaste orsaken är att prostatakörteln utgör ett blåstömningshinder men det kan även förekomma vid högt alkoholintag eller i samband med anestesi och hos kvinnor med framfall. Läckage är vanligast bland män men kan även bero på en försvagad blåsmuskel och förekomma bland äldre kvinnor. Tillståndet kan leda till bestående skador på musklerna i urinblåsan. [18]

Symtomen kan vara svårigheter/oförmåga att miktera, täta tömningsbehov samt skvättvisa läckage som uppträder vid trängning, ansträngning eller nattetid och upprepade oklara infektioner. [19]

Neurogena blåsrubbningar

Urinblåsans funktion styrs av både medvetna och omedvetna nervimpulser. Förutsättnigen för en normal blåstömning är ett fungerande samspel mellan urinblåsans muskel, blåsans utlopp i urinröret, urinrörets glatta muskelatur och sfinktrar samt bäckenbottenmuskelatur. All kontroll och styrning sker via det centrala och perifera nervsystemet. [18]

Sjukdomar eller skador på hjärna, ryggmärg eller nerver kan orsaka både inkontinens och oförmåga att tömma blåsan. Exempel är demens eller stroke men även skada eller sjukdom i ryggmärgen (trauma eller multipel skleros), kan medföra trängningsinkontinens, ansträningsinkontinens och i vissa fall dålig koordination mellan urinblåsa och slutningsmuskel. [1]

Andra typer av urininkontinens

Andra typer av inkontinens [18]

  • Kontinuerlig inkontinens, urinläckage som inte är relaterat till varken trängning eller ansträngning
  • Polyuri, urinproduktion som överstiger >2,5 l/dygn
  • Samlagsinkontinens, urinläckage som uppräder vid samlag, vid penetration såväl som vid orgasm
  • Efterdropp - droppläckage efter miktion hos män.

Övrigt

Iatrogen urininkontinens

Iatrogen urininkontinens kan uppstå i samband med sjukvårdande behandling, till exempel som komplikation vid kirurgi eller strålbehandling.

Funktionell inkontinens, det vill säga läckage orsakade av att man på grund av fysiska, kognitiva eller strukturella hinder inte hinner fram till toaletten. Detta är särskilt vanligt inom äldreomsorgen eller hos äldre personer.

Idiopatisk urininkontinens

Idiopatisk urininkontinens är när man trots utredning inte kan hitta orsaken till inkontinensbesvären.

Missbildningar

Missbildningar kan orsaka urininkontinens, till exempel om man har en urinledare för mycket (så kallad ektopisk uretär).

Till toppen av sidan