Urininkontinens

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om urininkontinens. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Urininkontinens förekommer både hos män och kvinnor men är vanligare bland kvinnor och ökar i stigande ålder. Hur många procent beräknas ha problem med urininkontinens inom äldreomsorgens särskilda boenden?
Definition av urininkontinens är ofrivilligt urinläckage. Vad kan orsaker till urininkontinens vara?
Urininkontinens påverkar livskvaliteten. Ändå avstår många från att söka hjälp med utredning och behandling för sina besvär. Hur kommer det sig?
Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urininkontinens bland kvinnor före menopaus. Vad beror det på?
Skvättvisa urinläckage hos kvinnor exempelvis i samband med nysning eller sportaktivitet tyder på vilken typ av inkontinens?
För att underlätta vården vid urininkontinens har det inom kommuner och regioner arbetats fram vadå? (finns tillgängligt på www.nikola.nu)
Hur många gånger anses det normalt att tömma blåsan under natten (nokturi) efter 50 års ålder?
Vad innebär överrinningsinkontinens?
Med vilken formel kan man räkna ut blåskapaciteten i mL för ett barn?
På vilket sätt kan hormonet vasopressin ha betydelse för barn med enures?
Nämn en orsak till funktionell störning hos barn
Vad brukar ingå i en första utredning av personer med urininkontinens?
Ge exempel på en behandlingsmetod som förbättrar blåsans kapacitet?
Till toppen av sidan