Urininkontinens

Relaterad information

Nikola

Nikola - ett nationellt nätverk inom området blås- och tarmdysfunktion. Bland annat finns kvalitetsprogram för inkontinens och nedladdningsbara instruktioner, verktyg, instruktionsfilmer, ordlistor och anamnesstöd.

Urininkontinens hos barn

Alarmbehandling mot enures - ett informationsblad (pdf). -Svenska Enuresakademien; 2022.

Behandling med desmopression - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Daginkontinens - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Goda råd för barn med urinvägsproblem - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Nattväta (enures) - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Uro-genitalt - översikt. Rikshandboken för barnhälsovård. 

Lästips 

Altman D, Falconer C, Zetterström J. Urogynekologi. Lund: Studentlitteratur; 2010.

Axengrip C, Axengrip J, Sonesson S. Barninkontinensboken: om sängvätning, urin- och avföringsinkontinens. 2. uppl. Umeå: Axengrip; 2004.

Borgström M. Besvär med tarm och urinblåsa hos barn : behandlingsmetod för barnhälsovården. Gothia kompetens; 2021.

Hahn I, Myrhage. Bäckenbotten: byggnad, funktion och träning. 4:e uppl. Göteborg: AnaKomp; 1999.

Hellström A-L, Lindehall B. Uroterapi. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Hellström A-L, Lindehall B. Uro-tarmterapi. Lund: Studentlitteratur; 2019.

Leander G. Behandling av urininkontinens : frågor och svar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2001.

Mattsson S, Nevéus T. Sängvätning och annan inkontinens hos barn. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013.

Svenska OMEP. Blöjfria barn tidigare! Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola. Svenska OMEP; uppdaterad 2023-06-20.

För patienter

1177. Urininkontinens.

Kateterfakta - informationsmaterial och instruktioner till patienter om kateterbehandling, kateterhjälpmedel och kateterskötsel.

Neuroförbundet - inkontinens ingår som en av flera diagnoser.

Nikola - informationsmaterial för patient och anhörig, program för bäckenbottenträning.

Sinoba - föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem.

Till toppen av sidan