Urininkontinens

Relaterad information

Nikola är ett nationellt nätverk inom området inkontinens. På www.nikola.nu finns bland annat kvalitetsprogram för inkontinens och nedladdningsbara instruktioner, verktyg, instruktionsfilmer, ordlistor och anamnesstöd. Nikola har även tagit fram en patientsite kring användning av katetrar. Här tas behandling med kvarliggande kateter, suprapubisk kateter och RIK upp. Se www.kateterfakta.nu.

Urininkontinens hos barn

Larmbehandling. Svenska Enuresföreningen.  (pdf)

Behandling med desmopressin. Svenska Enuresföreningen. (pdf)

Lästips och patientinformation

1177. Urininkontinens.

Altman D, Falconer C, Zetterström J. Urogynekologi. Lund: Studentlitteratur; 2010

Axengrip C, Axengrip J, Sonesson S. Barninkontinensboken: om sängvätning, urin- och avföringsinkontinens. 2. uppl. Umeå: Axengrip; 2004.

Hahn I, Myrhage. Bäckenbotten: byggnad, funktion och träning. 4:e uppl. Göteborg: AnaKomp; 1999.

Hellström A-L & Lindehall B. Uroterapi. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Leander G. Behandling av urininkontinens : frågor och svar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2001.

Mattsson S, Nevéus T. Sängvätning och annan inkontinens hos barn. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013.

Patient- och intresseföreningar

Inom Neuroförbundet (f.d. NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund) ingår inkontinens som diagnos.

Sinoba: föreningen för Kunskap om Urininkontinens och Blåsproblem.

Till toppen av sidan