Urininkontinens

Relaterad information

Nikola är ett nationellt nätverk inom området inkontinens. På www.nikola.nu finns bland annat kvalitetsprogram för inkontinens och nedladdningsbara instruktioner, verktyg, instruktionsfilmer, ordlistor och anamnesstöd. Nikola har även tagit fram en webbplats för patienter kring användning av katetrar. Här tas behandling med kvarliggande kateter, suprapubisk kateter och ren intermittent kateterisering upp. Se www.kateterfakta.nu.

Urininkontinens hos barn

Alarmbehandling mot enures - ett informationsblad (pdf). -Svenska Enuresakademien; 2022.

Behandling med desmopression - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Daginkontinens - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Goda råd för barn med urinvägsproblem - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Nattväta (enures) - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Uro-genitalt - översikt. Rikshandboken för barnhälsovård. 

 

Lästips och patientinformation

1177. Urininkontinens.

Altman D, Falconer C, Zetterström J. Urogynekologi. Lund: Studentlitteratur; 2010.

Axengrip C, Axengrip J, Sonesson S. Barninkontinensboken: om sängvätning, urin- och avföringsinkontinens. 2. uppl. Umeå: Axengrip; 2004.

Borgström M. Besvär med tarm och urinblåsa hos barn : behandlingsmetod för barnhälsovården. Gothia kompetens; 2021.

Hahn I, Myrhage. Bäckenbotten: byggnad, funktion och träning. 4:e uppl. Göteborg: AnaKomp; 1999.

Hellström A-L, Lindehall B. Uroterapi. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Hellström A-L, Lindehall B. Uro-tarmterapi. Lund: Studentlitteratur; 2019.

Leander G. Behandling av urininkontinens : frågor och svar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2001.

Mattsson S, Nevéus T. Sängvätning och annan inkontinens hos barn. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013.

Svenska OMEP. Blöjfria barn tidigare! Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola. Svenska OMEP; uppdaterad 2023-06-20.

Patient- och intresseföreningar

Inom Neuroförbundet (f.d. NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund) ingår inkontinens som diagnos.

Sinoba: föreningen för Kunskap om Urininkontinens och Blåsproblem.

Till toppen av sidan