Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Urininkontinens

Relaterad information

Nikola

Nikola - ett nationellt nätverk inom området blås- och tarmdysfunktion. Bland annat finns kvalitetsprogram för inkontinens och nedladdningsbara instruktioner, verktyg, instruktionsfilmer, ordlistor och anamnesstöd.

Urininkontinens hos barn

Alarmbehandling mot enures - ett informationsblad (pdf). -Svenska Enuresakademien; 2022.

Behandling med desmopression - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Daginkontinens - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Goda råd för barn med urinvägsproblem - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Nattväta (enures) - ett informationsblad (pdf). Svenska Enuresakademien; 2022.

Uro-genitalt - översikt. Rikshandboken för barnhälsovård. 

Lästips 

Altman D, Falconer C, Zetterström J. Urogynekologi. Lund: Studentlitteratur; 2010.

Axengrip C, Axengrip J, Sonesson S. Barninkontinensboken: om sängvätning, urin- och avföringsinkontinens. 2. uppl. Umeå: Axengrip; 2004.

Borgström M. Besvär med tarm och urinblåsa hos barn : behandlingsmetod för barnhälsovården. Gothia kompetens; 2021.

Hahn I, Myrhage. Bäckenbotten: byggnad, funktion och träning. 4:e uppl. Göteborg: AnaKomp; 1999.

Hellström A-L, Lindehall B. Uroterapi. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Hellström A-L, Lindehall B. Uro-tarmterapi. Lund: Studentlitteratur; 2019.

Leander G. Behandling av urininkontinens : frågor och svar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2001.

Mattsson S, Nevéus T. Sängvätning och annan inkontinens hos barn. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013.

Svenska OMEP. Blöjfria barn tidigare! Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola. Svenska OMEP; uppdaterad 2023-06-20.

För patienter

1177. Urininkontinens.

Kateterfakta - informationsmaterial och instruktioner till patienter om kateterbehandling, kateterhjälpmedel och kateterskötsel.

Neuroförbundet - inkontinens ingår som en av flera diagnoser.

Nikola - informationsmaterial för patient och anhörig, program för bäckenbottenträning.

Sinoba - föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem.

Till toppen av sidan