Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Werner MU, Bäckryd E, redaktör. Akut och cancerrelaterad smärta. Smärtmedicin vol.1. Stockholm: Liber; 2019.
  2. Bodelsson M, redaktör, Lundberg D, Roth B, Werner M. Anestesiologi. 3. Lund: Studentlitteratur; 2011.
  3. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Riktlinjer för postoperativ smärtbehandling (pdf) [Internet]. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI); 2011 [hämtad 2022-12-19].
  4. Rawal N. Epidural analgesia for postoperative pain: Improving outcomes or adding risks?. Best practice & research. Clinical Anaesthesiology. 2021;35(1):53-65.
  5. von Hösslin T, Imboden P, Luthi A, Rozanski MJ, Schnider TW, Filipovic M. Adverse events of postoperative thoracic epidural analgesia: A retrospective analysis of 7273 cases in a tertiary care teaching hospital. European Journal of Anaesthesiology. 2016;33(10):708-14.
  6. Wigfull J, Welchew E. Survey of 1057 patients receiving postoperative patient-controlled epidural analgesia. Anaesthesia. 2001;56(1):70-5.
  7. Ransjö U, Åneman C. Smittspridning och skyddsåtgärder. I: A. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 64-95;
  8. Campbell JP, Plaat F, Checketts MR, Bogod D, Tighe S, Moriarty A, Koerner R. Safety guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade. Anaesthesia. 2014;69(11):1279-86.
  9. McNicol ED, Ferguson MC, Hudcova J. Patient controlled opioid analgesia versus non-patient controlled opioid analgesia for postoperative pain. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;6:CD003348.
  10. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J. 1974;2(5920):656-9.
  11. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Ryggbedövning och antikoagulantia (pdf) [Internet]. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI); 2015 [hämtad 2022-12-19].

  Regelverk

  Till toppen av sidan