Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Referenser

  1. Werner M, Leden I. Smärta och smärtbehandling. 2. uppl. Stockholm: Liber; 2010.
  2. Lundberg D, Bodelsson M, Roth B, Werner M. Anestesiologi. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.
  3. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Riktlinjer för postoperativ smärtbehandling: revidering oktober 2010.
  4. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  5. Campbell JP, Plaat F, Checketts MR, Bogod D, Tighe S, Moriarty A, Koerner R. Safety guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade. Anaesthesia. 2014;69(11):1279-86.
  6. Sviggum. HP, Jacob AK, Arendt KW, Mauermann ML, Horlocker TT, Hebl JR. Neurologic complications after chlorhexidine antisepsis for spinal anesthesia. Reg Anesth Pain Med. 2012;37(2):139-44.
  7. Cheketts MR. Wash & go--but with what? Skin antiseptic solutions for central neuraxial block. Anaesthesia. 2012;67(8):819-22.
  8. Doan L, Piskoun B, Rosenberg A, Blanck T, Phillips M, Xu F. In Vitro Effects on Viability of Neuronal and Schwann Cells. Reg Anesth Pain Med. 2012;37(2):131-8.
  9. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J. 1974;2(5920):656-9.
  10. Ryggbedövning och antikoagulantia. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI); 2015.

  Regelverk

  Till toppen av sidan