Referenser och regelverk

  1. Werner M, Leden I. Smärta och smärtbehandling. 2. uppl. Stockholm: Liber; 2010.
  2. Lundberg D, Bodelsson M, Roth B, Werner M. Anestesiologi. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.
  3. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Riktlinjer för postoperativ smärtbehandling: revidering oktober 2010.
  4. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  5. Campbell JP, Plaat F, Checketts MR, Bogod D, Tighe S, Moriarty A, Koerner R. Safety guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade. Anaesthesia. 2014;69(11):1279-86.
  6. Sviggum. HP, Jacob AK, Arendt KW, Mauermann ML, Horlocker TT, Hebl JR. Neurologic complications after chlorhexidine antisepsis for spinal anesthesia. Reg Anesth Pain Med. 2012;37(2):139-44.
  7. Cheketts MR. Wash & go--but with what? Skin antiseptic solutions for central neuraxial block. Anaesthesia. 2012;67(8):819-22.
  8. Doan L, Piskoun B, Rosenberg A, Blanck T, Phillips M, Xu F. In Vitro Effects on Viability of Neuronal and Schwann Cells. Reg Anesth Pain Med. 2012;37(2):131-8.
  9. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J. 1974;2(5920):656-9.
  10. Ryggbedövning och antikoagulantia. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI); 2015.
Till toppen av sidan