Märkning av kateterns placering ska anges på katetern nära kopplingen alternativt på partikelfiltret. Den som anlägger katetern är ansvarig för att katetern märks. Märkning placeras även på infusionsaggregatets tillförande slang, nära kopplingen. Texten ska vara tydlig utan förkortningar, till exempel epidural, intratekal, plexus.

Märkning av hur infusionen ska administreras ska även finnas tydligt angivet på eventuell läkemedelkasett/påse/spruta. Läs mer om byte av läkemedelsskasett/påse/spruta i texten Läkemedel vid pumpbaserad smärtlindring.

Bilderna nedan visar märkning av olika typer av katetrar.

Till vänster visas exempel på märkning av perifer smärt-behandlingskateter i ett nervplexus. Den högra bilden visar exempel på märkning av epidural smärtbehandlings-kateter.
Bild som visar exempel på märkning av intratekal kateter.
Till toppen av sidan