Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vid epidural analgesi ges ofta läkemedel via en kateter. Var är katetern placerad?
Varför görs ibland tunnelering av intratekal/epidural kateter?
Varför är det viktigt att veta om katetern ligger intratekalt eller epiduralt?
Varför är det viktigt att kontrollera andningsfrekvens vid intratekal/epidural smärtbehandling?
Varför är det viktigt att kontrollera blodtryck vid intratekal/epidural smärtbehandling?
Vilken är en viktig anledning till att bromage kontrolleras?
Vilka av följande räknas som perifera blockader?
Vad gör du om kopplingsstycket lossnar från en epiduralkateter?
Är det viktigt att regelbundet blåsövervaka patienter med intratekal eller epidural analgesi?
När behöver lokala rutiner vid pumpbaserad avancerad smärtbehandling finnas?
Vad kan ha inträffat om patienten plötsligt får feber under behandling med intratekal eller epidural analgesi?
Till toppen av sidan