Epidural/intratekal kateter

Bortagande av kateter ska alltid ordineras av läkare. Beakta eventuell koagulationsrubbning orsakad av sjukdom eller exempelvis samtidig behandling med trombosprofylax innan katetern avlägsnas. Beakta också tider för när epidural/intratekal kateter kan tas bort efter att läkemedel som påverkar koagulationen givits [10].

Gör så här:

 1. Ta på engångs plastförkläde/patientbunden skyddsrock.
 2. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod från patienten.
 3. Se till att patienten ligger på sidan med krökt rygg.
 4. Kontrollera att katetern inte är kirurgiskt förankrad med suturer. Om katetern är fäst med suturer avlägsnas först suturerna.
 5. Dra ut katetern långsamt. Vid tecken på infektion ska kateterspetsen skickas för odling. Placera kateterspetsen i ett odlingsrör och klipp av med steril sax.
 6. Om kateter "fastnar", försök inte att dra ut den med våld. Tillkalla läkare.
 7. Täck insticksstället med förband.
 8. När katetern avlägsnats ska patientens motorik (bromage) observeras under 8 timmar.

Perifer kateter

Gör så här:

 1. Ta på rent engångs plastförkläde/patientbunden skyddsrock.
 2. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod från patienten.
 3. Kontrollera att katetern inte är fäst med suturer, dessa ska i så fall först avlägsnas.
 4. Dra ut katetern långsamt.
 5. Kontrollera att katetern är hel och att insticksstället inte visar tecken på infektion.
 6. Täck insticksstället med förband.
Till toppen av sidan