Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd - Översikt

AVANCERAD POSTOPERATIV SMÄRTBEHANDLING OCH KATETERBASERAD SMÄRTBEHANDLING VID SVÅRA SMÄRTTILLSTÅND

Som postoperativ smärtbehandling används idag, förutom konventionella metoder i form av tabletter och intermittent intravenösa injektioner, även perifera och centrala blockader och pumpbaserad intravenös smärtbehandling.

Centrala blockader

Till centrala blockader räknas epidural- och intratekal smärtbehandling. Läkemedel ges oftast via en kateter som är placerad i nära anslutning till ryggens nervrötter eller ryggmärgen. Läs mer på sidan Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling.

Perifera blockader

Det finns olika typer av perifera blockader. Ofta ges en engångsdos i samband med operation men vid risk för svår postoperativ smärta eller vid andra smärttillstånd kan en kateter appliceras och ytterligare doser kan ges antingen intermittent eller kontinuerligt via kateter och pump. Läs mer på sidan Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling.

Avancerad intravenös smärtbehandling via pump

En metod är patientkontrollerad smärtbehandling (PCA). Detta innebär att patienten styr sin smärtbehandling genom att själv administrera läkemedel via en förinställd pump. Till patienter med svåra smärttillstånd där tidigare adekvat tillämpade smärtbehandling inte gett förväntat resultat kan esketamin/ketanest vara ett alternativ. Läs mer på sidan Läkemedel vid pumpbaserad smärtbehandling.

Till toppen av sidan