Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller centrala och perifera smärtlindringskatetrar ska alla uppgifter dokumenteras och signeras i patientens journal av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationen kan till exempel innehålla

 • information till patienten
 • segmentell nivå i ryggen där kateterspetsen befinner sig eller lokalisation av insticksstället vid perifer blockad
 • kateterlängd beräknat i det intratekala, epidurala rummet eller perineuralskida
 • inläggningstidpunkt
 • läkemedel och ordination
 • omläggning av insticksställe
 • insticksställets utseende
 • kateterns funktion
 • övervakning av patienten och pumpkontroller
 • eventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat) av inläggning, handhavande och avlägsnande
 • patientens subjektivt upplevda besvär.
Till toppen av sidan