Läkemedelshantering

Relaterad information

Arbetsmiljöverket  Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

e-Hälsomyndigheten E-hälsomyndigheten ansvarar för e‑recepten och samordnar regeringens satsningar på e‑hälsa.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)    IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelsverket Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter.

Socialstyrelsen  Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan