Sugning av luftvägar

Checklista vid sugning

  • Informera patienten.
  • Sug endast rent luftvägen då behov föreligger.
  • Kontrollera att all utrustning finns till hands.
  • Välj rätt storlek på sugkateter.
  • Kontrollera att rätt sugkraft är inställd.
  • Om patienten vårdas med respirator preoxigenera med extra syrgas vid behov. Kontrollera att respiratorinställningarna återställs efter sugning.
  • Sug 5-15 sekunder. Upprepa vid behov.
  • Iaktta och åtgärda eventuella biverkningar.
  • Utvärdera och dokumentera förloppet.

Läs mer om val av storlek på kateter och val av sugkraft i texten Förberedelser.

Till toppen av sidan