Sugning av luftvägar

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom sugning av luftvägar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken sugkraft får du använda att suga i de övre luftvägarna?
Hur länge får du suga i de övre luftvägarna?
Om det är svårt att suga via munnen suger man via näsan, ska man då tänka på nåt speciellt?
Vad händer i luftvägen vid sugning?
Din trakeostomerade patient har mycket slem i de nedre luftvägarna. Patienten försöker att hosta kraftfullt med det ”går inte”. Hur kan detta förklaras med tanke på trakeostomin?
Vad kan du ge för råd för att hosta till mer kraftfullt?
Din patient har svårt att få bort slemmet själv och måste få hjälp. Hur långt ner ska du gå med sugkatetern?
Mycket sekret på sugkateterns utsida, tjockt sekret alternativt krustor vid sugning av patientens luftvägar tyder på att luftvägarna är väl befuktade. Välj om påståendet är sant eller falskt.
Till toppen av sidan