Sugning av luftvägar

Övre luftvägar

Sugning i de övre luftvägarna omfattar näsa, munhåla och svalg, det vill säga ovanför struphuvudet. Indikation för sugning är sekret som patienten inte kan avlägsna själv.

Övre luftvägar.

Tillvägagångssätt

Visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd ska användas som stänkskydd. Vid sugning av luftvägar skyddar det då till exempel mot luftvägssekret.

  • Sugkraften ska vara max 10 kPa (=0,10 bar). Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften något lägre.
  • Sug först i munhålan, under tungan, mellan kinden och tandraden och i svalget.
  • Om det är svårt att suga via munnen suger man via näsan men använd då en tunnare sugkateter, gärna med böjd spets. För in sugkatetern längs näshålans golv.
  • Sug så kort tid som möjligt, högst 5-10 sekunder.
  • Dra handsken över sugkatetern innan den kastas efter sugningen.
  • Spola igenom sugslangen med kranvatten från sugkoppen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan