Sugning av luftvägar

Övre luftvägar

Sugning i de övre luftvägarna omfattar näsa, munhåla och svalg, det vill säga ovanför struphuvudet. Indikation för sugning är sekret som patienten inte kan avlägsna själv.

Övre luftvägar.

Tillvägagångssätt

Visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd ska användas som stänkskydd. Vid sugning av luftvägar skyddar det då till exempel mot luftvägssekret.

  • Sugkraften ska vara max 10 kPa (=0,10 bar). Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften något lägre.
  • Sug först i munhålan, under tungan, mellan kinden och tandraden och i svalget.
  • Om det är svårt att suga via munnen suger man via näsan men använd då en tunnare sugkateter, gärna med böjd spets. För in sugkatetern längs näshålans golv.
  • Sug så kort tid som möjligt, högst 5-10 sekunder.
  • Dra handsken över sugkatetern innan den kastas efter sugningen.
  • Spola igenom sugslangen med kranvatten från sugkoppen.
Till toppen av sidan